Anasayfa Hakkımızda Kadromuz İletişim
TYT-AYT Geometri Konu Anlatım Videoları


 • Temel Geometri Kavramları

 • Ölçülerine Göre Açı Çeşitleri

 • Derece, Dakika ve Saniye Arasındaki İlişki

 • Derece, Radyan ve Grad Arasındaki İlişki

 • İki Açı Arasındaki İlişki Kaynaklı Açı Çeşitleri

 • Açıortay, Kenarorta Dikme ve Üç Noktanın Doğrusal Olması

 • Paralel Doğrularda Açılar


 • Paralel Doğrularda Açılar MEB Kazanım Testi

 • Paralel Doğrularda Açılar Meb Kazanım Testi Çözümleri


 • Üçgende Açılar

 • Üçgenlerin Açılarına ve Kenarlarına Göre Çeşitleri

 • Üçgende Açı Kenar Bağıntıları


 • Doğruda ve Üçgende Açı, Açı Kenar Bağıntıları MEB Kazanım Testi

 • Doğruda ve Üçgende Açı, Açı Kenar Bağıntıları Meb Kazanım Testi Çözümleri


 • Dik Üçgen (Pisagor Teoremi-Muhteşem Üçlü-Öklit Kuralı-Özel Dik Üçgenler)

 • Dik Üçgende Trigonometrik Bağıntılar

 • Geometrik Şekillerde Trigonometrik Değer Hesaplama

 • 30, 45 ve 60 Derecenin Trigonometrik Değerlerini Hesaplama


 • Dik Üçgen ve Trigonometri MEB Kazanım Testi

 • Dik Üçgen ve Trigonometri Meb Kazanım Testi Çözümleri


 • İkizkenar Üçgen

 • Eşkenar Üçgen

 • Üçgende Açıortay Kuralları

 • Kenarortay


 • Üçgenlerde Açıortay ve Kenarortay MEB Kazanım Testi

 • Üçgenlerde Açıortay ve Kenarortay Meb Kazanım Testi Çözümleri


 • Üçgenlerde Eşlik

 • Üçgenlerde Benzerlik


 • Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik MEB Kazanım Testi-1

 • Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Meb Kazanım Testi-1 Çözümleri

 • Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik MEB Kazanım Testi-2

 • Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Meb Kazanım Testi-2 Çözümleri


 • Üçgenlerde Merkez Çeşitleri

 • Üçgende İç Teğet Çember Merkezi

 • Üçgende Dış Teğet Çember Merkezi

 • Üçgende Ağırlık Merkezi

 • Üçgende Diklik Merkezi

 • Üçgende Çevrel Çember Merkezi


 • Üçgende Diklik Merkezi ve Çevrel Çember Merkezi MEB Kazanım Testi

 • Üçgende Diklik Merkezi ve Çevrel Çember Merkezi Meb Kazanım Testi Çözümleri


 • Üçgende Alan


 • Üçgende Alan MEB Kazanım Testi

 • Üçgende Alan Meb Kazanım Testi Çözümleri


 • Üçgende Açı ve Açı Kenar Bağıntıları MEB Kazanım Testi

 • Üçgende Açı ve Açı Kenar Bağıntıları Meb Kazanım Testi Çözümleri (Mezun)


 • Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik MEB Kazanım Testi

 • Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Meb Kazanım Testi Çözümleri (Mezun)


 • Üçgenlerde Yardımcı Elemanlar MEB Kazanım Testi

 • Üçgenlerde Yardımcı Elemanlar Meb Kazanım Testi Çözümleri (Mezun)


 • Dik Üçgen ve Trigonometri MEB Kazanım Testi

 • Dik Üçgen ve Trigonometri Meb Kazanım Testi Çözümleri (Mezun)


 • Üçgende Alan MEB Kazanım Testi

 • Üçgende Alan Meb Kazanım Testi Çözümleri (Mezun)


 • Genel Dörtgen Kuralları

 • Çokgenler

 • Yamuk

 • Dik Yamuk ve İkizkenar Yamuk

 • Paralelkenar (1.Bölüm)

 • Paralelkenar (2.Bölüm)

 • Eşkenar Dörtgen

 • Dikdörtgen

 • Kare

 • Deltoid


 • Çokgenler MEB Kazanım Testi

 • Çokgenler MEB Kazanım Testi Çözüm Videosu


 • Dörtgenler ve Özellikleri MEB Kazanım Testi

 • Dörtgenler ve Özellikleri MEB Kazanım Testi Çözüm Videosu


 • Özel Dörtgenler MEB Kazanım Testi-1

 • Özel Dörtgenler MEB Kazanım Testi-1 Çözüm Videosu


 • Özel Dörtgenler MEB Kazanım Testi-2

 • Özel Dörtgenler MEB Kazanım Testi-2 Çözüm Videosu


 • Özel Dörtgenler MEB Kazanım Testi-3

 • Özel Dörtgenler MEB Kazanım Testi-3 Çözüm Videosu


 • Çemberde Açılar


 • Çemberde Uzunluk

 • Çemberde Uzunluk Örnek Soru-1

 • Çemberde Uzunluk Örnek Soru-2

 • Çemberde Uzunluk Örnek Soru-3

 • Çemberde Uzunluk Örnek Soru-4

 • Çemberde Uzunluk Örnek Soru-5

 • Çemberde Uzunluk Örnek Soru-6

 • Çemberde Uzunluk Örnek Soru-7

 • Çemberde Uzunluk Örnek Soru-8

 • Çemberde Uzunluk Örnek Soru-9

 • Çemberde Uzunluk Örnek Soru-10


 • Dairede Alan ve Çevre

 • Dairede Alan ve Çevre Örnek Soru-1

 • Dairede Alan ve Çevre Örnek Soru-2

 • Dairede Alan ve Çevre Örnek Soru-3

 • Dairede Alan ve Çevre Örnek Soru-4

 • Dairede Alan ve Çevre Örnek Soru-5


 • Çemberin Temel Elemanları MEB Kazanım Testi

 • Çemberin Temel Elemanları Meb Kazanım Testi Çözümleri


 • Çemberde Açılar MEB Kazanım Testi

 • Çemberde Açılar Meb Kazanım Testi Çözümleri


 • Çemberde Teğet MEB Kazanım Testi

 • Çemberde Teğet Meb Kazanım Testi Çözümleri


 • Dairenin Çevresi ve Alanı MEB Kazanım Testi

 • Dairenin Çevresi ve Alanı Meb Kazanım Testi Çözümleri


 • Çember ve Daire MEB Kazanım Testi (Temel Düzey)

 • Çember ve Daire MEB Kazanım Testi (Temel Düzey) Çözümleri


 • Katı Cisimlere Giriş

 • Prizma Nedir ve Prizmalara Ait Ortak Özellikler Nelerdir?

 • Küp

 • Dikdörtgenler Prizması

 • Kare Dik Prizma

 • Üçgen Dik Prizma

 • Düzgün Altıgen Prizma

 • Silindir

 • Piramit ve Koniye Ait Ortak Özellikler

 • Koni

 • Kare Piramit

 • Düzgün Dörtyüzlü

 • Küre


 • Katı Cisimler MEB Kazanım Testi-1

 • Katı Cisimler MEB Kazanım Testi-1 Çözüm Videosu


 • Katı Cisimler MEB Kazanım Testi-2

 • Katı Cisimler MEB Kazanım Testi-2 Çözüm Videosu


 • Koordinat Düzlemi Temel Bilgiler

 • Koordinat Düzleminde Bölgeler ve Özellikleri

 • İki Nokta Arası Uzaklık Formülü

 • Orta Nokta Formülü

 • Orta Nokta Formülü ile Paralelkenar Arasındaki İlişki

 • Bir Doğrunun Belli Oranda Bölünmesi

 • Köşe Koordinatları Bilinen Üçgenin Ağırlık Merkezini Bulma

 • Köşe Koordinatları Bilinen Üçgenin Alanını Bulma


 • Noktanın Analitik İncelenmesi MEB Kazanım Testi

 • Noktanın Analitik İncelenmesi MEB Kazanım Testi Çözüm Videosu


 • Eğim Nedir?

 • Eğim Bulma Yöntemleri

 • Üç Noktanın Doğrusal Olma Şartı

 • Doğru Denklemi Yazma

 • x ve y Eksenlerine Paralel veya Dik Doğruların Denklemini Yazma

 • Eksenleri Kestiği Noktaları Bilinen Doğrunun Kısa Yoldan Denklemini Yazma

 • Bir Noktanın Bir Doğru Üzerinde Olup Olmadığını Belirleme

 • İki Doğrunun Kesişme Noktasını Bulma

 • Doğruların Grafiğini Çizme

 • Doğrular Arasında Kalan Alanı Bulma

 • Parametrik Doğru Denklemi

 • Doğruların Birbirine Göre Durumları

 • İki Doğrunun Paralelliği Örnek Sorular

 • İki Doğrunun Dikliği Örnek Sorular

 • İki Doğrunun Çakışıklığı Örnek Sorular

 • Bir Noktanın Bir Doğruya Uzaklığı

 • İki Doğru Arasındaki Uzaklık

 • İki Doğrunun Açıortay Doğrularının Denklemini Bulma

 • Paralel İki Doğruya Eşit Uzaklıktaki Doğrunun Denklemini Bulma

 • Analitik Geometri Çözümlü Örnek Sorular


 • Doğrunun Analitik İncelenmesi MEB Kazanım Testi

 • Doğrunun Analitik İncelenmesi MEB Kazanım Testi Çözüm Videosu


 • Simetri Nedir?

 • Simetri Çeşitleri

 • x Eksenine Göre Simetri

 • y Eksenine Göre Simetri

 • Orjine Göre Simetri

 • y=x Doğrusuna Göre Simetri

 • y=-x Doğrusuna Göre Simetri

 • x=a Doğrusuna Göre Simetri

 • y=b Doğrusuna Göre Simetri

 • Noktanın Noktaya Göre Simetriği

 • Doğrunun Noktaya Göre Simetriği

 • Noktanın Doğruya Göre Simetriği


 • Çemberin Analitik İncelenmesi

 • matematik özel ders videoları