Anasayfa Hakkımızda Kadromuz İletişim
Olasılık ve İstatistik Konu Anlatım ve Soru Çözüm Videoları


 • Saymanın Temel Prensibi

 • Permütasyon Nedir?

 • Sıralı Permütasyon

 • Tekrarlı Permütasyon

 • Yuvarlak Masa Permütasyonu

 • Permütasyon Çözümlü Örnek Sorular (1. Bölüm)

 • Permütasyon Çözümlü Örnek Sorular (2. Bölüm)

 • Permütasyon Çözümlü Örnek Sorular (3. Bölüm)


 • Kombinasyon Nedir?

 • Kombinasyon Çözümlü Örnek Sorular

 • Kombinasyon Çözümlü Örnek Sorular (1. Bölüm)

 • Kombinasyon Çözümlü Örnek Sorular (2. Bölüm)

 • Kombinasyon Çözümlü Örnek Sorular (3. Bölüm)


 • En Az İki Basamağı Aynı Olan Yazılabilecek Sayı Adedi

 • Bir Sayının Rakamlarının Yer Değiştirmesi ile Oluşan Tüm Sayıların Toplamı

 • Bir Grubun Otel Odalarına Yerleştirilmesi

 • Herhangi İki Kız veya Erkeğin Yanyana Olmama Durum Sayısı

 • Tek veya Çift Rakamların Küçükten Büyüğe Yazılmasında Durum Sayısı


 • Saymanın Temel Prensibinde Dağılım (Özdeş Nesnelerin Dağılımı)

 • Özdeş Nesnelerin Dağılımı Örnek Soru-1

 • Özdeş Nesnelerin Dağılımı Örnek Soru-2

 • Özdeş Nesnelerin Dağılımı Örnek Soru-3

 • Özdeş Nesnelerin Dağılımı Örnek Soru-4

 • Özdeş Nesnelerin Dağılımı Örnek Soru-5

 • Özdeş Nesnelerin Dağılımı Örnek Soru-6

 • Özdeş Nesnelerin Dağılımı Örnek Soru-7


 • Olasılık Nedir?

 • Para Atmada Olasılık Durumları

 • Zar Atmada Olasılık Durumları

 • Torbadan Top Çekme Sorularında Olasılık Durumları

 • Permütasyon İçeren Olasılık Soruları

 • Kombinasyon İçeren Olasılık Soruları


 • Elektrik Devrelerinde Olasılık Örnek Soru-1

 • Elektrik Devrelerinde Olasılık Örnek Soru-2

 • Elektrik Devrelerinde Olasılık Örnek Soru-3


 • Olasılık Çözümlü Örnek Sorular (1. Bölüm)

 • Olasılık Çözümlü Örnek Sorular (2. Bölüm)

 • Olasılık Çözümlü Örnek Sorular (3. Bölüm)

 • Olasılık Çözümlü Örnek Sorular (4. Bölüm)

 • Olasılık Çözümlü Örnek Sorular (5. Bölüm)


 • Koşullu Olasılık (Conditional Probability)

 • Koşullu Olasılık Örnek Soru-1

 • Koşullu Olasılık Örnek Soru-2

 • Koşullu Olasılık Örnek Soru-3

 • Koşullu Olasılık Örnek Soru-4

 • Koşullu Olasılık Örnek Soru-5


 • Bayes Teoremi (Bayes' Theorem)

 • Bayes Teoremi İngilizce Örnek Soru-1 (Bayes' Theorem)

 • Bayes Teoremi İngilizce Örnek Soru-2 (Bayes' Theorem)

 • Bayes Teoremi Örnek Soru-1 (Formülsüz Çözüm)

 • Bayes Teoremi Örnek Soru-2 (Formülsüz Çözüm)

 • Bayes Teoremi Örnek Soru-3 (Formülsüz Çözüm)

 • Bayes Teoremi Örnek Soru-4 (Formülsüz Çözüm)


 • Sayma ve Olasılık İngilizce Örnek Sorular (Counting and Probability)


 • Rastgele Değişken Nedir? (Random Variable)

 • Kesikli (Ayrık) Olasılık Dağılımı (Discrete Probability Distributions)

 • Kesikli Olasılık Dağılımı Örnek Soru Çözümleri

 • Kesikli Olasılık Dağılımında Beklenen Değer Hesaplama (Expected Value)

 • Kesikli Olasılık Dağılımında Varyans Hesaplama (Variance)

 • Kesikli Olasılık Dağılımında Koşullu Olasılık Hesaplama

 • Kesikli Olasılık Dağılımı Örnek Soru-1

 • Kesikli Olasılık Dağılımı Örnek Soru-2

 • Kesikli Olasılık Dağılımı Örnek Soru-3

 • Kesikli Olasılık Dağılımı Örnek Soru-4

 • Kesikli Olasılık Dağılımı Örnek Soru-5


 • Sürekli Olasılık Dağılımı (Continuous Probability Distributions)

 • Sürekli Olasılık Dağılımında Beklenen Değer Hesaplama (Expected Value)

 • Sürekli Olasılık Dağılımında Varyans Hesaplama (Variance)

 • Sürekli Olasılık Dağılımında Koşullu Olasılık Hesaplama

 • Sürekli Olasılık Dağılımı Örnek Soru-1

 • Sürekli Olasılık Dağılımı Örnek Soru-2

 • Sürekli Olasılık Dağılımı Örnek Soru-3

 • Sürekli Olasılık Dağılımı Örnek Soru-4

 • Sürekli Olasılık Dağılımı Örnek Soru-5


 • Beklenen Değer ve Varyans Özellikleri

 • Beklenen Değer ve Varyans Özellikleri Örnek Soru


 • Birikimli (Kümülatif) Dağılım Fonksiyonu Nedir?

 • Kesikli Olasılık Dağılımından Birikimli Dağılım Fonksiyonu Elde Etme

 • Sürekli Olasılık Dağılımından Birikimli Dağılım Fonksiyonu Elde Etme

 • Üç Parçalı Sürekli Olasılık Dağılımından Birikimli Dağılım Fonksiyonu Bulma

 • Birikimli Dağılım Fonksiyonuna Ait Özellikler

 • F(x)'i Oluşturan f(x)'in Kesikli mi Sürekli mi Olduğunu Belirleme

 • Birikimli Olasılık Dağılımından, Kesikli-Sürekli Olasılık Dağılımı Bulma

 • Birikimli Olasılık Dağılımı Örnek Soru-1

 • Birikimli Olasılık Dağılımı Örnek Soru-2

 • Birikimli Olasılık Dağılımı Örnek Soru-3


 • Moment Üreten Fonksiyon Nedir?

 • Kesikli Olasılık Dağılımından Moment Üreten Fonksiyonu Bulma

 • Sürekli Olasılık Dağılımından Moment Üreten Fonksiyonu Bulma

 • Moment Üreten Fonksiyon Örnek Soru-1

 • Moment Üreten Fonksiyon Örnek Soru-2


 • Chebyshev Eşitsizliği (Chebyshev's Inequality)

 • Chebyshev Eşitsizliği Örnek Soru-1 (Chebyshev's Inequality)

 • Chebyshev Eşitsizliği Örnek Soru-2 (Chebyshev's Inequality)


 • Kesikli Düzgün Dağılım (Uniform Distribution)

 • Binom Dağılımı (Binomial Distribution)

 • Binom Dağılımı Örnek Soru-1

 • Binom Dağılımı Örnek Soru-2

 • Binom Dağılımı Örnek Soru-3

 • Binom Dağılımı Örnek Soru-4

 • Binom Dağılımı Örnek Soru-5

 • Binom Dağılımı Örnek Soru-6

 • Geometrik Dağılım (Geometric Distribution)

 • Geometrik Dağılımda Ortalama (Beklenen Değer) ve Varyans

 • Geometrik Dağılım Örnek Soru-1

 • Geometrik Dağılım Örnek Soru-2

 • Binom Dağılımı ve Geometrik Dağılım Örnek Soru

 • Negatif Binom Dağılımı (Negative Binomial Distribution)

 • Negatif Binom Dağılımında Beklenen Değer ve Varyans Bulma

 • Negatif Binom Dağılımı Örnek Soru-1 (Negative Binomial Distribution)

 • Negatif Binom Dağılımı Örnek Soru-2 (Negative Binomial Distribution)

 • Poisson Dağılımı (Poisson Distribution)

 • Poisson Dağılımı Örnek Soru-1

 • Poisson Dağılımı Örnek Soru-2

 • Poisson Dağılımı Örnek Soru-3

 • Poisson Dağılımı Örnek Soru-4

 • Poisson Dağılımı Örnek Soru-5

 • Binom Dağılımına Poisson Dağılımı Yaklaşımı (Poisson Approximation to Binomial)

 • Hipergeometrik Dağılım (Hypergeometric Distribution)

 • Çok Terimli Dağılım (Multinomial Distribution)


 • Özel Sürekli Olasılık Dağılımları

 • Sürekli Düzgün Dağılım (Uniform Distribution)

 • Sürekli Düzgün Dağılım Örnek Soru-1 (Uniform Distribution)

 • Sürekli Düzgün Dağılım Örnek Soru-2 (Uniform Distribution)

 • Üstel Dağılım (Exponential Distribution)

 • Üstel Dağılım Örnek Soru-1

 • Üstel Dağılım Örnek Soru-2

 • Normal Dağılım (Normal Distribution)

 • Standart Normal Dağılım

 • z Tablosu Nedir?

 • z Tablosu Okuma (1. Çeşit z Tablosu)

 • z Tablosu Okuma (2. Çeşit z Tablosu)

 • Normal Dağılım Örnek Soru-1

 • Normal Dağılım Örnek Soru-2

 • Normal Dağılım Örnek Soru-3

 • Normal Dağılım Örnek Soru-4

 • Normal Dağılım Örnek Soru-5

 • Normal Dağılım Örnek Soru-6

 • Normal Dağılım Örnek Soru-7

 • Normal Dağılım Örnek Soru-8

 • Normal Dağılım Örnek Soru-9

 • Normal Dağılım İngilizce Örnek Soru-1

 • Normal Dağılım İngilizce Örnek Soru-2

 • Normal Dağılım İngilizce Örnek Soru-3

 • Weibull Dağılımı (Weibull Distribution)


 • Gamma Fonksiyonu (Gamma Function)

 • Gamma Fonksiyonuna Ait Özellikler (Properties of Gamma Function)

 • Gamma Fonksiyonu Örnek Soru-1 (Gamma Function)

 • Gamma Fonksiyonu Örnek Soru-2 (Gamma Function)


 • Binom Dağılımına Normal Dağılım Yaklaşımı (Normal Approximation to Binomial)

 • Binom Dağılımına Normal Dağılım Yaklaşımı Örnek Soru-1

 • Binom Dağılımına Normal Dağılım Yaklaşımı Örnek Soru-2


 • Poisson Dağılımına Normal Dağılım Yaklaşımı (Normal Approximation to Poisson)

 • Poisson Dağılımına Normal Dağılım Yaklaşımı Örnek Soru-1


 • Rastgele Değişkenlerin Dönüşümü (Transformation of Random Variables)

 • Kesikli Rastgele Değişkenlerin Dönüşümü (Transformation of Random Variables)

 • Sürekli Rastgele Değişkenlerin Dönüşümü (Transformation of Random Variables)

 • Rastgele Değişkenlerin Dönüşümü Örnek Soru-1

 • Rastgele Değişkenlerin Dönüşümü Örnek Soru-2

 • Rastgele Değişkenlerin Dönüşümü Örnek Soru-3

 • Rastgele Değişkenlerin Dönüşümü Örnek Soru-4


 • Ortak Olasılık Dağılımı Nedir? (Joint Probability Distributions)


 • Kesikli Ortak Olasılık Dağılımı (Discrete Joint Probability Distributions)

 • Kesikli Marjinal Olasılık Dağılımı (Marginal Probability Distributions)

 • Kesikli Rastgele Değişkenlerin Bağımsızlığı

 • Kesikli Ortak Olasılık Dağılımında Korelasyon Hesaplama

 • Kesikli Ortak Olasılık Dağılımında Kovaryans Hesaplama

 • Kesikli Ortak Olasılık Dağılımında Koşullu Olasılık Hesaplama

 • Kesikli (Discrete) Ortak Olasılık Dağılımı Örnek Soru-1

 • Kesikli (Discrete) Ortak Olasılık Dağılımı Örnek Soru-2

 • Kesikli (Discrete) Ortak Olasılık Dağılımı Örnek Soru-3


 • Sürekli Ortak Olasılık Dağılımı (Continuous Joint Probability Distribution)

 • Sürekli Ortak Olasılık Dağılımından Birikimli Ortak Olasılık Dağılımı Bulma

 • Sürekli Marjinal Olasılık Dağılımı (Marginal Probability Distributions)

 • Sürekli Rastgele Değişkenlerin Bağımsızlığı

 • Sürekli Ortak Olasılık Dağılımında Korelasyon Hesaplama

 • Sürekli Ortak Olasılık Dağılımında Kovaryans Hesaplama

 • Sürekli Ortak (Joint) Olasılık Dağılımı Örnek Soru-1

 • Sürekli Ortak (Joint) Olasılık Dağılımı Örnek Soru-2

 • Sürekli Ortak (Joint) Olasılık Dağılımı Örnek Soru-3

 • Sürekli Ortak (Joint) Olasılık Dağılımı Örnek Soru-4

 • Sürekli Ortak (Joint) Olasılık Dağılımı Örnek Soru-5

 • Sürekli Ortak (Joint) Olasılık Dağılımı Örnek Soru-6

 • Sürekli Ortak (Joint) Olasılık Dağılımı Örnek Soru-7

 • Sürekli Ortak (Joint) Olasılık Dağılımı Örnek Soru-8

 • Sürekli Ortak (Joint) Olasılık Dağılımı Örnek Soru-9


 • Çoklu Rastgele Değişkenler Örnek Soru-1 (Multiple Random Variables)

 • Çoklu Rastgele Değişkenler Örnek Soru-2 (Multiple Random Variables)


 • Kovaryans Özellikleri (Properties of Covariance)

 • Kovaryans Özellikleri Örnek Soru-1 (Properties of Covariance)

 • Kovaryans Özellikleri Örnek Soru-2 (Properties of Covariance)

 • Kovaryans Özellikleri Örnek Soru-3 (Properties of Covariance)

 • Kovaryans Özellikleri Örnek Soru-4 (Properties of Covariance)

 • Kovaryans Özellikleri Örnek Soru-5 (Properties of Covariance)

 • Kovaryans Özellikleri Örnek Soru-6 (Properties of Covariance)

 • Kovaryans Özellikleri Örnek Soru-7 (Properties of Covariance)


 • Korelasyon Katsayısı Nedir? (Correlation Coefficient)

 • Kesikli Ortak Olasılık Dağılımından Korelasyon Katsayısı Hesaplama

 • Sürekli Ortak Olasılık Dağılımından Korelasyon Katsayısı Hesaplama

 • Veri Çifti İçin Korelasyon Katsayısı Hesaplama

 • Korelasyon Katsayısına Ait Özellikler

 • Korelasyon Katsayısı Örnek Soru-1 (Correlation Coefficient)

 • Korelasyon Katsayısı Örnek Soru-2 (Correlation Coefficient)

 • Korelasyon Katsayısı Örnek Soru-3 (Correlation Coefficient)

 • Korelasyon Katsayısı Örnek Soru-4 (Correlation Coefficient)


 • En Küçük Kareler Yöntemi ile Doğrusal Regresyon (Least Square Line)

 • En Küçük Kareler Yöntemi ile Doğrusal Regresyon Örnek Soru-1

 • En Küçük Kareler Yöntemi ile Doğrusal Regresyon Örnek Soru-2

 • En Küçük Kareler Yöntemi ile Doğrusal Regresyon Örnek Soru-3

 • Calculus-2 Fikirleri ile En Küçük Kareler Yöntemi (Least Square Method)


 • Ortalama Kavramı Nedir ve Neden Böyle Bir Kavrama İhtiyaç Duyulmuştur?

 • Dal Yaprak Grafiği (Stem and Leaf Diagram)


 • Popülasyon ve Örneklem Nedir? (Population and Sample)

 • Popülasyon ve Örneklem İstatistikleri

 • Basit Seri, Gruplanmış Seri ve Sınıflanmış Seri Kavramları Nedir?

 • Tanımlayıcı İstatistikler

 • Basit Serilerde Aritmetik Ortalama

 • Gruplanmış Serilerde Aritmetik Ortalama

 • Sınıflanmış Serilerde Aritmetik Ortalama

 • Basit Serilerde Mod (Tepe Değer)

 • Gruplanmış Serilerde Mod (Tepe Değer)

 • Sınıflanmış Serilerde Mod (Tepe Değer)

 • Basit Serilerde Medyan (Ortanca Değer)

 • Gruplanmış Serilerde Medyan (Ortanca Değer)


 • İstatiksel Tahmin (Estimation) Nedir?

 • İstatiksel Tahmin (Estimation) Çeşitleri

 • Aralık Tahminine Giriş (Güven Aralığı) (Interval Estimation)


 • Ortalama İçin Güven Aralığı Bulmada Temel Bilgiler (Confidence Interval for Mean)

 • Populasyon Varyansı Biliniyorken Ortalama İçin Güven Aralığı Bulma

 • Populasyon Varyansı Bilinmiyorken Ortalama İçin Güven Aralığı Bulma (n Büyük Eşit 30)

 • Populasyon Varyansı Bilinmiyorken Ortalama İçin Güven Aralığı Bulma (n Küçük 30)

 • Ortalama İçin Güven Aralığı Bulma Örnek Soru-1 (Confidence Interval for Mean)

 • Ortalama İçin Güven Aralığı Bulma Örnek Soru-2 (Confidence Interval for Mean)

 • Ortalama İçin Güven Aralığı Bulma Örnek Soru-3 (Confidence Interval for Mean)

 • Ortalama İçin Güven Aralığı Bulma Örnek Soru-4 (Confidence Interval for Mean)

 • Ortalama İçin Güven Aralığı Bulma Örnek Soru-5 (Confidence Interval for Mean)

 • Ortalama İçin Güven Aralığı Bulma Örnek Soru-6 (Confidence Interval for Mean)

 • Ortalama İçin Güven Aralığı Bulma Örnek Soru-7 (Confidence Interval for Mean)

 • Ortalama İçin Güven Aralığı Bulma Örnek Soru-8 (Confidence Interval for Mean)


 • Belli Bir Hata İçin Örneklem Sayısı Bulma (Populasyon Varyansı Biliniyorken)

 • Belli Bir Hata İçin Örneklem Sayısı Bulma Örnek Soru-1

 • Belli Bir Hata İçin Örneklem Sayısı Bulma Örnek Soru-2


 • Örneklem Standart Sapması ve Varyansını Hesaplama (Standart Deviation and Variance)

 • Örneklem Standart Sapması ve Varyansını Hesaplama Örnek Soru


 • Varyans İçin Güven Aralığı Bulma (Confidence Interval for Variance)

 • Varyans İçin Güven Aralığı Bulma Örnek Soru-1 (Confidence Interval for Variance)

 • Varyans İçin Güven Aralığı Bulma Örnek Soru-2 (Confidence Interval for Variance)

 • Varyans İçin Güven Aralığı Bulma Örnek Soru-3 (Confidence Interval for Variance)


 • Oran İçin Güven Aralığı Bulma (Confidence Interval for Proportion)

 • Oran İçin Güven Aralığı Bulma Örnek Soru-1 (Confidence Interval for Proportion)

 • Oran İçin Güven Aralığı Bulma Örnek Soru-2 (Confidence Interval for Proportion)

 • Oran İçin Güven Aralığı Bulma Örnek Soru-3 (Confidence Interval for Proportion)

 • Oran İçin Güven Aralığı Bulma Örnek Soru-4 (Confidence Interval for Proportion)


 • Eşleştirilmiş Gözlemler İçin Güven Aralığı (Confidence Interval for Paired Observation)

 • Eşleştirilmiş Gözlemler İçin Güven Aralığı Bulma Örnek Soru (İngilizce)


 • Ortalamalar Farkı İçin Güven Aralığı (Populasyon Varyansları Biliniyorken)

 • Ortalamalar Farkı İçin Güven Aralığı (Populasyon Varyansları Bilinmiyor ve Eşit Değil)

 • Ortalamalar Farkı İçin Güven Aralığı (Populasyon Varyansları Bilinmiyor Fakat Eşit)

 • Ortalamalar Farkı İçin Güven Aralığı Bulma Örnek Soru-1 (İngilizce)

 • Ortalamalar Farkı İçin Güven Aralığı Bulma Örnek Soru-2

 • Ortalamalar Farkı İçin Güven Aralığı Bulma Örnek Soru-3 (İngilizce)

 • Ortalamalar Farkı İçin Güven Aralığı Bulma Örnek Soru-4 (İngilizce)


 • Oranlar Farkı İçin Güven Aralığı (Confidence Interval for Difference in Proportion)

 • Oranlar Farkı İçin Güven Aralığı Bulma Örnek Soru (İngilizce)


 • Varyansların Oranı İçin Güven Aralığı (Confidence Interval for Ratio of Variances)


 • Hipotez Testlerine Giriş (Hypothesis Testing)

 • Hipotez Testi ve Amacı Nedir? (Hypothesis Testing)

 • Sıfır Hipotezi ve Karşıt Hipotez (Null and Alternative Hypothesis)

 • Hipotez Testlerinde Anlamlılık Düzeyi (Significance Level)

 • Hipotez Testlerinde Kritik Bölge, Kritik Değer ve Test İstatistiği

 • 1. ve 2. Tip Hata Kavramı (Type-I and Type-II Error)

 • Hipotez Testinin Gücü (Power of Test)

 • Hipotez Testinin Uygulanma Adımları

 • Hipotez Testinde Örneklem Dağılımının Belirlenmesinde Çeşitler

 • Populasyon Varyansi Biliniyorken Ortalama İçin Hipotez Testi

 • Populasyon Varyansı Bilinmiyorken Ortalama İçin Hipotez Testi (n Büyük Eşit 30)

 • Populasyon Varyansı Bilinmiyorken Ortalama İçin Hipotez Testi (n Küçük 30)

 • Populasyon Oranı İçin Hipotez Testi

 • Populasyon Varyansı İçin Hipotez Testi

 • Hipotez Testleri Örnek Soru-1

 • Hipotez Testleri Örnek Soru-2

 • Hipotez Testleri Örnek Soru-3

 • Hipotez Testleri Örnek Soru-4

 • Hipotez Testleri Örnek Soru-5

 • Hipotez Testleri Örnek Soru-6


 • Hipotez Testlerinde P Değeri Kavramı (P Value)

 • P Değeri ile Populasyon Varyansı Biliniyorken Hipotez Testi

 • P Değeri ile Populasyon Varyansı Bilinmiyorken Hipotez Testi (n Büyük Eşit 30 Durumu)

 • P Değeri ile Populasyon Varyansı Bilinmiyorken Hipotez Testi (n Küçük Eşit 30 Durumu)

 • P Değeri ile Oran İçin Hipotez Testi

 • P Değeri ile Hipotez Testi Örnek Soru-1 (P Value)

 • P Değeri ile Hipotez Testi Örnek Soru-2 (P Value)

 • P Değeri ile Hipotez Testi Örnek Soru-3 (P Value)

 • P Değeri ile Hipotez Testi Örnek Soru-4 (P Value)


 • Ortalamalar Farkı İçin Hipotez Testi (Populasyon Varyansları Biliniyor)

 • Ortalamalar Farkı İçin Hipotez Testi (Populasyon Varyansı Bilinmiyor Fakat n Büyük 30)

 • Ortalamalar Farkı İçin Hipotez Testi (Populasyon Varyansı Bilinmiyor Fakat Eşit)

 • Ortalamalar Farkı İçin Hipotez Testi (Populasyon Varyansı Bilinmiyor Fakat Eşit Değil)

 • Eşleştirilmiş Gözlemler İçin Hipotez Testi

 • İki Oran Farkı İçin Hipotez Testi


 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular

 • matematik özel ders videoları