Anasayfa Hakkımızda Kadromuz İletişim
Sayısal Analiz Konu Anlatım ve Soru Çözüm Videoları


 • Sayısal Analiz Nedir? (Numerical Methods)

 • Hata Kavramı ve Hata Çeşitleri (Error)

 • Kesme Hatası için Hatırlatma: Taylor ve Maclaurin Seri Açılımları

 • Kesme Hatası (Truncation Error)

 • Bağıl Hata (Relative Error)

 • Mutlak Hata (Absolute Error)

 • Yuvarlama Hatası (Rounding Error)


 • Calculus Dersinden Bilinmesi Gereken Kavramlar:

 • Bir Noktada Limit Olma Şartı

 • Süreklilik Nedir? (Continuity)

 • Bir Noktada Süreklilik Olma Şartı

 • Ara Değer Teoremi (Intermediate Value Theorem)

 • Ara Değer Teoremi ile Bir Denklemin En Az Bir Kökü Olduğunu İspatlama

 • Ara Değer Teoremi ile Bir Aralıkta İki Fonksiyonun Kesiştiklerini İspatlama

 • Bir Denklemin Verilen Bir Aralıkta Bir Tek Kökü Olduğunu İspatlama

 • Türev Kuralları

 • Ortalama Değer Teoremi (Mean Value Theorem)

 • Rolle's Teoremi (Rolle's Theorem)


 • Lineer Olmayan Bir Bilinmeyenli Denklem Nedir? (Nonlinear Equation in One Variable)

 • Lineer Olmayan Bir Bilinmeyenli Denklemlerde Çözüm Durumları


 • İkiye Bölme Metodu (Bisection Method)

 • İkiye Bölme Metodunda Durma Koşulları ( Stopping Conditions for Bisection Method)

 • İkiye Bölme Metodunda Minimum İterasyon Sayısı Bulma (Bisection Method)

 • İkiye Bölme Metodu Örneği-1

 • İkiye Bölme Metodu Örneği-2


 • Doğrusal İnterpolasyon Metodu (False Position Method)

 • Doğrusal İnterpolasyon Metodunda Durma Koşulları (False Position Method)

 • Doğrusal İnterpolasyon Metodu Örnek Soru-1 (False Position Method)

 • Doğrusal İnterpolasyon Metodu Örnek Soru-2 (False Position Method)


 • Newton Raphson Metodu

 • Newton Raphson Metodu Örnek Soru-1

 • Newton Raphson Metodu Örnek Soru-2

 • İki Fonksiyonun Kesişme Noktasını Newton Raphson Metodu ile Bulma


 • Newton Raphson Metodunun Lineer Olmayan Denklem Sistemlerine Uygulanması

 • Newton Raphson Metodunun Lineer Olmayan Denklem Sistemlerine Uygulaması Örnek Soru-1

 • Newton Raphson Metodunun Lineer Olmayan Denklem Sistemlerine Uygulaması Örnek Soru-2


 • Kiriş Metodu (Secant Method)

 • Kiriş Metodu Örnek Soru-1 (Secant Method)

 • Kiriş Metodu Örnek Soru-2 (Secant Method)


 • Tekrarlama Metodu (Fixed Point İteration Method)

 • Tekrarlama Metodunda Durma Koşulları

 • Tekrarlama Metodu Örnek Soru-1 (Fixed Point İteration Method)

 • Tekrarlama Metodu Örnek Soru-2 (Fixed Point İteration Method)

 • Tekrarlama Metodu Örnek Soru-3 (Fixed Point İteration Method)

 • Tekrarlama Metodu Örnek Soru-4 (Fixed Point İteration Method)


 • Lineer Denklem Sistemlerinin Sayısal Yöntemler ile Çözüm Teknikleri


 • Pozitif Tanımlı ve Yarı Pozitif Tanımlı Matrisler (Positive Definite Matrix)

 • Cholesky Çarpanlara Ayırma Metodu (Cholesky Factorization)

 • Cholesky Çarpanlara Ayırma Metodu Örnek Soru-1 (Cholesky Factorization)

 • Cholesky Çarpanlara Ayırma Metodu Örnek Soru-2 (Cholesky Factorization)


 • Jacobi İterasyon Metodu (Jacobi Iteration Method)

 • Jacobi İterasyon Metodu Örnek Soru-1 (Jacobi Iteration Method)


 • Gauss Seidel İterasyon Metodu (Gauss Seidel Iteration Method)

 • Gauss Seidel İterasyon Metodu Örnek Soru-1 (Gauss Seidel Iteration Method)


 • Gaussian Elimination Method with Trivial Pivoting

 • Gaussian Elimination Method with Partial Pivoting


 • Lineer Cebir Dersinden Bilinmesi Gereken Kavramlar:

 • Matris Nedir ve Temel Matris Kavramları Nelerdir?

 • Matris Çeşitleri

 • Bir Matrisin Devriği (Transpose)

 • Matrislerde Toplama, Çıkarma ve Çarpma

 • Determinant Hesaplama

 • Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler ile Gösterimi

 • Elementer (Temel) Satır İşlemleri

 • Kare Matrislerin Tersini Bulma (Elementer Satır İşlemleri Metodu)


 • Kare Olmayan Matrislerin Tersini Bulma (Pseudo Matrix Inverse)

 • Gauss Yok Etme Metodu

 • Gauss Jordan Yok Etme Metodu

 • Ters Matris Yardımıyla Lineer Denklem Sistemlerini Çözme

 • Cramer Metodu ile Lineer Denklem Sistemlerini Çözme

 • Elementer Matrisler

 • Elementer Matrislerin Tersini Kısa Yoldan Bulma

 • A=LU Ayrışımı

 • LU Ayrışımı Örnek Soru-1 (LU Decomposition) (Uzun Yol)

 • LU Ayrışımı Örnek Soru-2 (LU Decomposition) (Kısa Yol)

 • LU Ayrışımı ile Lineer Denklem Sistemlerini Çözme

 • LU Ayrışımı ile Lineer Denklem Sistemlerini Çözme Örnek Soru-1

 • PA=LU Ayrışımı (PA=LU Decomposition)

 • PA=LU Ayrışımı Örnek Soru-1 (PA=LU Decomposition)

 • PA=LU Ayrışımı Örnek Soru-2 (PA=LU Decomposition)

 • PA=LU Ayrışımı Örnek Soru-3 (PA=LU Decomposition)

 • PA=LU Ayrışımı ile Lineer Denklem Sistemlerini Çözme (PA=LU Decomposition)


 • Sayısal Analiz Fikirleri ile:

 • Bir Veri Grubuna Eğri Uydurma (Curve Fitting)

 • En Küçük Kareler Yöntemi ile Doğru Uydurma (Least Squares Line)

 • En Küçük Kareler Yöntemi ile Parabol Uydurma (Least Squares Parabola)

 • En Küçük Kareler Yöntemi ile Üs Uydurma (Least Squares Power Fit)

 • En Küçük Kareler Yöntemi ile Üstel Eğri Uydurma (Least Squares Exponential Curve)


 • Lineer Cebir Fikirleri ile:

 • En Küçük Kareler Metodu (Least Squares Method)

 • En Küçük Kareler Metodu ile Eğri Uydurma (Curve Fitting with Least Squares Method)

 • En Küçük Kareler Metodu Örnek Soru-1 (Parabol Uydurma)

 • En Küçük Kareler Metodu Örnek Soru-2 (Denklem Sistemi Çözme)

 • En Küçük Kareler Metodu Örnek Soru-3 (Doğru Uydurma)


 • İstatistik Fikirleri ile:

 • En Küçük Kareler Yöntemi ile Doğrusal Regresyon (Least Square Line)

 • En Küçük Kareler Yöntemi ile Doğrusal Regresyon Örnek Soru-1

 • En Küçük Kareler Yöntemi ile Doğrusal Regresyon Örnek Soru-2

 • En Küçük Kareler Yöntemi ile Doğrusal Regresyon Örnek Soru-3

 • Calculus-2 Fikirleri ile En Küçük Kareler Yöntemi (Least Square Method)


 • Tekil Değer Ayrışımı (Singular Value Decomposition) (SVD)

 • Tekil Değer Ayrışımı Örnek Soru-1 (Singular Value Decomposition) (SVD)

 • Tekil Değer Ayrışımı Örnek Soru-2 (Singular Value Decomposition) (SVD)

 • Tekil Değer Ayrışımı Örnek Soru-3 (Singular Value Decomposition) (SVD)


 • İnterpolasyona Giriş (Interpolation)

 • Doğrusal İnterpolasyon Metodu (Linear Interpolation Method)

 • Doğrusal İnterpolasyon Metodu Örnek Soru-1 (Linear Interpolation Method)

 • Doğrusal İnterpolasyon Metodu Örnek Soru-2 (Linear Interpolation Method)

 • Eğrisel İnterpolasyon Metodu (Quadratic Interpolation Method)

 • Eğrisel İnterpolasyon Metodu Örnek Soru-1 (Quadratic Interpolation Method)

 • Eğrisel İnterpolasyon Metodu Örnek Soru-2 (Quadratic Interpolation Method)

 • Lagrange İnterpolasyon Polinomları (Lagrange Interpolation Polynomials)

 • Lagrange İnterpolasyon Polinomları Örnek Soru-1 (Lagrange Interpolation Polynomials)

 • Lagrange İnterpolasyon Polinomları Örnek Soru-2 (Lagrange Interpolation Polynomials)

 • Lagrange İnterpolasyon Polinomları Örnek Soru-3 (Lagrange Interpolation Polynomials)

 • Lagrange İnterpolasyon Polinomları Örnek Soru-4 (Lagrange Interpolation Polynomials)

 • Lagrange İnterpolasyon Polinomları Örnek Soru-5 (Lagrange Interpolation Polynomials)

 • Kübik Spline İnterpolasyonu (Cubic Spline Interpolation)

 • Kübik Spline İnterpolasyonu Örnek Soru-1 (Cubic Spline Interpolation)

 • Kübik Spline İnterpolasyonu Örnek Soru-2 (Cubic Spline Interpolation)

 • Kübik Spline İnterpolasyonu Örnek Soru-3 (Cubic Spline Interpolation)


 • Neville Metodu (Neville's Method)

 • Neville Metodu Örnek Soru-1 (Neville's Method)

 • Neville Metodu Örnek Soru-2 (Neville's Method)

 • Neville Metodu Örnek Soru-3 (Neville's Method)


 • Newton Polinomları ve Bölünmüş Farklar Giriş

 • Newton Bölünmüş Farklar Formülü ( Newton Divided Differences)

 • Newton Bölünmüş Farklar Formülü Örnek Soru-1 ( Newton Divided Differences)

 • Newton Bölünmüş Farklar Formülü Örnek Soru-2 ( Newton Divided Differences)

 • Newton Bölünmüş Farklar Formülü Örnek Soru-3 ( Newton Divided Differences)

 • Newton İnterpolasyon Polinomu (Newton's Interpolating Polynomial)

 • Newton İleri Farklar Formülü ( Newton Forward Differences)

 • Newton İleri Farklar Formülü Örnek Soru-1 ( Newton Forward Differences)

 • Newton İleri Farklar Formülü Örnek Soru-2 ( Newton Forward Differences)

 • Newton İleri Farklar Formülü Örnek Soru-3 ( Newton Forward Differences)

 • Newton Geri Farklar Formülü ( Newton Backward Differences)

 • Newton Geri Farklar Formülü Örnek Soru-1 (Newton Backward Differences)

 • Newton Geri Farklar Formülü Örnek Soru-2 (Newton Backward Differences)

 • Newton Geri Farklar Formülü Örnek Soru-3 (Newton Backward Differences)

 • Merkezi Farklar Formülü (Stirling Metodu) (Central Differences Formula)

 • Merkezi Farklar Formülü Örnek Soru-1 (Central Differences Formula)

 • Merkezi Farklar Formülü Örnek Soru-2 (Central Differences Formula)


 • Sayısal Türeve Giriş (Nümerik Diferansiyel) (Numerical Differentiation)

 • Üç Nokta Formülleri (Three Point Formulas)

 • Beş Nokta Formülleri (Five Point Formulas)

 • İkinci Türev İçin Orta Nokta Formülü (Second Derivative Midpoint Formula)

 • Üç ve Beş Nokta Formülleri Örnek Soru-1 (Three and Five Point Formulas)

 • Üç ve Beş Nokta Formülleri Örnek Soru-2 (Three and Five Point Formulas)

 • Üç ve Beş Nokta Formülleri Örnek Soru-3 (Three and Five Point Formulas)


 • Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Yöntemler ile Çözümlerine Giriş

 • Taylor Serisi Yöntemi (Taylor Series Method)

 • Taylor Serisi Yöntemi Örnek Soru-1 (Taylor Series Method)

 • Taylor Serisi Yöntemi Örnek Soru-2 (Taylor Series Method)

 • Taylor Serisi Yöntemi Örnek Soru-3 (Taylor Series Method)

 • Euler Metodu (Euler's Method)

 • Euler Metodu Örnek Soru-1 (Euler's Method)

 • Euler Metodu Örnek Soru-2 (Euler's Method)

 • Euler Metodu Örnek Soru-3 (Euler's Method)

 • Picard İterasyon Yöntemi (Picard Iteration Method)

 • Picard İterasyon Yöntemi Örnek Soru-1 (Picard Iteration Method)

 • Picard İterasyon Yöntemi Örnek Soru-2 (Picard Iteration Method)

 • Picard İterasyon Yöntemi Örnek Soru-3 (Picard Iteration Method)

 • Picard İterasyon Yöntemi Örnek Soru-4 (Picard Iteration Method)

 • Runge-Kutta Metoduna Giriş (Runge-Kutta Method)

 • İkinci Derece Runge-Kutta Metodları (Second Order Runge-Kutta Method)

 • Heun Metodu (Heun Method)

 • Orta Nokta Metodu (Midpoint Method)

 • Ralston Metodu (Ralston's Method)

 • Üçüncü Derece Runge-Kutta Metodları (Third Order Runge-Kutta Methods)

 • Dördüncü Derece Runge-Kutta Metodları (Fourth Order Runge-Kutta Methods)


 • Sayısal İntegrasyon Kavramı ve Çeşitleri (Numerical Integration)

 • Yamuk Kuralı (Trapezoidal Rule)

 • Yamuk Kuralı Örnek Soru-1 (Trapezoidal Rule)

 • Yamuk Kuralı Örnek Soru-2 (Trapezoidal Rule)

 • Simpson 1/3 Kuralı (Simpson's 1/3 Rule)

 • Simpson 1/3 Kuralı Örnek Soru-1 (Simpson's 1/3 Rule)

 • Simpson 1/3 Kuralı Örnek Soru-2 (Simpson's 1/3 Rule)

 • Simpson 3/8 Kuralı (Simpson's 3/8 Rule)

 • Simpson 3/8 Kuralı Örnek Soru-1 (Simpson's 3/8 Rule)

 • Simpson 3/8 Kuralı Örnek Soru-2 (Simpson's 3/8 Rule)


 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-1

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-2

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-3

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-4

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-5

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-6

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-7

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-8

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-9

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-10

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-11

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-12

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-13

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-14

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-15

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-16

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-17

 • matematik özel ders videoları