Anasayfa Hakkımızda Kadromuz İletişim
IB Programı Hakkında Sık Sorulan Sorular

1.Neden IB Diploma Programı’na katılmam gerekir?

IB Diploma Programı, üniversite ortamının zorlu akademik çalışmalarına mükemmel bir hazırlanma yöntemi olarak dünya çapında kabul edilmiş bir programdır. Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve bazı Avrupa ülkelerindeki üniversitelerin yanı sıra, özellikle A.B.D. ve İngiliz üniversitelerine kabul edilme şansını artıran bir programdır. A.B.D.´deki birçok üniversitenin IB Diploma Programı´nda dersleri "Yüksek Seviye (high level)" de almış ve gerekli minimum puanı tutturmuş olmak kaydı ile öğrencileri doğrudan ikinci sınıfa kabul etmesi nedeniyle, öğrenci açısından hem zaman kazancı, hem de maddi kazanç demektir. Bununla birlikte, bu, yabancı üniversitelere kabul edilebilmek için IB Diploması´nın şart olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır.

2.IB Diploma Programı’nın tamamına katılmak istemesem bile, IB derslerinin yalnızca bazılarını alabilir miyim?

Sınıf mevcudu açısından bir sorun oluşturmadığı sürece, programınıza uyan dersleri alabilirsiniz. Bu durumda, IB diploması yerine o ders(ler) için IB sertifikası alırsınız.

3.IB derslerinde öğrenci başarısı nasıl ölçülür?

Öğrencilerin başarı durumları; önceden belirlenmiş ve duyurulmuş ölçütler ışığında, okul tarafından yapılan sınavlarla olduğu kadar, IB tarafından da ölçülür. Her bir dersten alınabilecek en düşük not 1 (çok zayıf) ve en yüksek not 7´dir (mükemmel). Bu notlar, öğrencinin okuduğu dersteki performansını yansıtacak şekilde belirlenmiş ve duyurulmuş kriterlere göre verilir. Öğrencinin notu, birden fazla ölçme yöntemi uygulanarak verilir; dolayısıyla ders geçme notunu belirlemede tek ölçüt sınavdan alınan not değildir. Öğrencinin yıl boyunca yaptığı çalışmalar (proje çalışmaları, grup çalışmaları veya bireysel olarak yapılan çalışmalar) da nihai notta belirleyicidir. Çalışmalar öğretmen tarafından değerlendirilmekle birlikte, IBO tarafından da izlenmektedir. Okul dışından yapılan sınavlar; öğrencilerin becerilerini çeşitli alanlarda ölçebilmek amacıyla çoktan seçme, vaka çalışmaları, kompozisyon vb. tarzlarda iki ya da daha fazla sınav kağıdından oluşur. Okul içinde yapılan değerlendirme, nihai notun dersin içeriğine göre %20-40´ını oluştururken, notun geri kalan bölümü okul dışından yapılan sınavla belirlenmektedir. Bilgi Kuramı (TOK) ve Yaratıcılık, Hareket ve Hizmet (CAS) için ayrıca sınav yapılmamaktadır. IB diploması alabilmek için, en az 24 puan toplanmış olmalıdır. Bitirme Tezi ve TOK için ders notu verilmemekle birlikte bu alanlarda yapılan başarılı çalışmalar artı puan getirmektedir. Bu iki derste tatmin edici çalışmaların yapılmaması durumunda, diğer derslerden en yüksek not olan 42’ye ulaşılsa olsa bile, IB diploması alınamaz.

4.Yabancı üniversitelerin IB´yi kabul etme politikaları nelerdir?

İngiliz ve Kanada üniversitelerinde yerel üniversite giriş koşullarını yerine getirmek için ilave bir yıl daha okumayı göze almazsanız, bu durumda, IB diploması üniversiteye kabul için istenmektedir. Her iki ülkenin üniversitelerinde bu kabul belli koşullara bağlanmıştır. A.B.D.´de ise, tanınmış birçok üniversite ve kolej IB diplomasını kabul etmiştir ve öğrenciler, özellikle dersleri Yüksek Düzey´de alarak minimum puan tutturmuşlarsa, doğrudan ikinci yıla kabul edilebilmektedirler. Bununla birlikte, üniversiteye kabul edilmek için IB diploması almış olmak şart değildir.

5.Türk üniversitelerinin IB diplomasına yaklaşımları nedir?

IB diploması, Türk üniversite giriş sisteminde lise diplomasının dengi sayılmamakla birlikte, okulların bu programı belli alanlar için üniversitelere ek bir program olarak sunma izni vardır. Bir başka deyişle, yüksek öğrenimini bir Türk üniversitesinde devam ettirmek isteyen öğrenciler, ÖSS’ye girmek ve bu sınavdan alacakları puana göre bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmek durumundadır. Buna karşılık, Paris Amerikan Üniversitesi gibi yabancı birçok üniversite ile Başkent, Bahçeşehir, Bilgi, Bilkent, Doğuş, Koç ve Sabancı Üniversiteleri gibi Türk Vakıf Üniversiteleri öğrencilere IB diploma derecelerine göre değişen miktarlarda karşılıksız burs vermektedirler.

6.IB Diploma Programı’nı seçen bir öğrenci Türk üniversitelerinden vazgeçmiş mi sayılır?

Kesinlikle hayır. IB öğrencileri yaptıkları çalışmalarla Türk üniversitelerine de hazırlanmaktadır.

Saygılarımızla,
BUders Ekibi
ales matematik özel ders