Anasayfa Hakkımızda Kadromuz İletişim
Ayrık (Discrete) Matematik Ders Videoları


 • Ayrık (Discrete) Matematiğe Giriş


 • Mantık (Logic) : Önerme (Proposition) Kavramı Nedir?

 • Mantık (Logic) : Bir Önermenin Olumsuzu (Negation of a Proposition)

 • Mantık (Logic) : Açık Önerme (Open Proposition)

 • Mantık (Logic) : Bileşik Önerme (Compound Proposition) ve Bağlaçlar (Logical Operators)

 • Mantık (Logic) : VE Bağlacı (AND)

 • Mantık (Logic) : VEYA Bağlacı (OR)

 • Mantık (Logic) : VE ile VEYA Bağlaçlarına Ait Ortak Özellikler

 • Mantık (Logic) : İSE Bağlacı (IF) (Implication)

 • Mantık (Logic) : Karşıtı, Tersi ve Karşıt Tersi (converse, inverse, contrapositive)

 • Mantık (Logic) : Ancak ve Ancak Bağlacı (if and only if) (Biconditional)

 • Mantık (Logic) : Yada Bağlacı (exclusive or)

 • Mantık (Logic) : Mantık Sadeleştirme Soruları (Başlangıç Düzeyi)

 • Mantık (Logic) : Mantık Sadeleştirme Soruları (Orta Düzey)

 • Mantık (Logic) : Mantık Sadeleştirme Soruları (İleri Düzey)

 • Mantık (Logic) : Totoloji (Tautology) ve Çelişki (Contradiction)

 • Mantık (Logic) : Doğruluk Tablosu ile Totoloji veya Çelişki Belirleme

 • Mantık (Logic) : Mantıksal Olarak Eşdeğer (Logically Equivalent)

 • Mantık (Logic) : Niceleyiciler (Quantifiers)

 • Mantık (Logic) : Mantık ile Elektrik Devreleri İlişkisi

 • Mantık (Logic) : Bit Dizileri ve Mantık (Bit Strings and Logic)


 • Mantık (Logic) : İngilizce Mantık Soruları Örnek Soru-1

 • Mantık (Logic) : İngilizce Mantık Soruları Örnek Soru-2

 • Mantık (Logic) : İngilizce Mantık Soruları Örnek Soru-3

 • Mantık (Logic) : İngilizce Mantık Soruları Örnek Soru-4

 • Mantık (Logic) : İngilizce Mantık Soruları Örnek Soru-5

 • Mantık (Logic) : İngilizce Mantık Soruları Örnek Soru-6


 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : İspat Yöntemleri Giriş (Proof Methods)

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Tüme Varım Yöntemi ile İspat (Mathematical Induction)

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Tüme Varım Yöntemi ile İspat Örnek Soru-1

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Tüme Varım Yöntemi ile İspat Örnek Soru-2

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Tüme Varım Yöntemi ile İspat Örnek Soru-3

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Tüme Varım Yöntemi ile İspat Örnek Soru-4

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Tüme Varım Yöntemi ile İspat Örnek Soru-5

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Tüme Varım Yöntemi ile İspat Örnek Soru-6

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Doğrudan İspat Yöntemi (Direct Proofs)

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Olmayana Ergi Yöntemi ile İspat (Indirect Proof)

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Çelişki Yöntemi ile İspat (Proof by Contradiction)

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Aksine Örnek Vererek İspat (Counter Example)

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Deneme Yöntemi ile İspat (Proof with Trial)

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Karekök 2 Sayısının İrrasyonel Olduğunu İspatlama

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Karekök 3 Sayısının İrrasyonel Olduğunu İspatlama

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : Logaritmik İfadelerin İrrasyonel Olduğunu İspatlama


 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : İspat Yöntemleri Örnek Soru-1

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : İspat Yöntemleri Örnek Soru-2

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : İspat Yöntemleri Örnek Soru-3

 • İspat Yöntemleri (Proof Methods) : İspat Yöntemleri Örnek Soru-4


 • Küme Teorisi (Set Theory) : Küme Nedir?

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kümelerin Gösterim Biçimleri

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kümelerde Temel Bilgiler

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Boş Küme

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Denk ve Eşit Kümeler

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Sonlu ve Sonsuz Kümeler

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Alt Küme Nedir?

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Bir Kümenin Tüm Alt Kümelerini Yazma

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Alt Küme ve Özalt Küme Sayısı

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Alt Küme Sayısı Özel Sorular

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Alt Küme ile Kombinasyon Arasındaki İlişki

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kümelerde Kesişim İşlemi

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kümelerde Birleşim İşlemi

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kümelerde Fark İşlemi

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Tümleyen ve Evrensel Küme

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kümelerde Simetrik Fark (Symmetric Difference)

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kuvvet Kümesi (Power Set)

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kümelerde Sadeleştirme Soruları (Başlangıç Düzeyi)

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kümelerde Sadeleştirme Soruları (Orta Düzey)


 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kümelerde İspat Teknikleri-1 (Proof by Elements)

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kümelerde İspat Örnek Soru-1

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kümelerde İspat Örnek Soru-2

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kümelerde İspat Örnek Soru-3

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kümelerde İspat Örnek Soru-4

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kümelerde İspat Örnek Soru-5

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kümelerde İspat Örnek Soru-6

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kümelerde İspat Örnek Soru-7

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kümelerde İspat Örnek Soru-8

 • Küme Teorisi (Set Theory) : Kümelerde İspat Örnek Soru-9


 • Kartezyen Çarpım (Cartesian Product) : Kartezyen Çarpım Nedir? (Cartesian Product)

 • Kartezyen Çarpım (Cartesian Product) : Kartezyen Çarpım ve Özellikleri

 • Kartezyen Çarpım (Cartesian Product) : Kartezyen Çarpım Grafikleri


 • Bağıntı (Relations) : Bağıntı (Relations) Nedir?

 • Bağıntı (Relations) : Bağıntı Sayısı Bulma

 • Bağıntı (Relations) : Bağıntıların Gösterim Biçimleri

 • Bağıntı (Relations) : Bir Bağıntının Tersi

 • Bağıntı (Relations) : Bir Bağıntının Fonksiyon Olma Şartları

 • Bağıntı (Relations) : A'da Bağıntı Kavramı

 • Bağıntı (Relations) : A'da Bağıntının Özel Gösterim Biçimleri (Directed Graph-Relation Matrix)

 • Bağıntı (Relations) : Yansıma Özelliği (Reflexivity)

 • Bağıntı (Relations) : Tanımlanabilecek Yansıyan Bağıntı Sayısı Bulma

 • Bağıntı (Relations) : Simetri Özelliği (Symmetric)

 • Bağıntı (Relations) : Tanımlanabilecek Simetrik Bağıntı Sayısı Bulma

 • Bağıntı (Relations) : Ters Simetri Özelliği (Antisymmetric)

 • Bağıntı (Relations) : Tanımlanabilecek Ters Simetrik Bağıntı Sayısı Bulma

 • Bağıntı (Relations) : Tanımlanabilecek Hem Yansıyan Hem Ters Simetrik Bağıntı Sayısı Bulma

 • Bağıntı (Relations) : Tanımlanabilecek Hem Simetrik Hem Ters Simetrik Bağıntı Sayısı Bulma

 • Bağıntı (Relations) : Geçişme Özelliği (Transitive)

 • Bağıntı (Relations) : Denklik Bağıntısı (Equivalence Relation)

 • Bağıntı (Relations) : En Az ve En Çok Elemana Sahip Denklik Bağıntısı Sayısı Bulma

 • Bağıntı (Relations) : Sıralama Bağıntısı (Partial Ordering)

 • Bağıntı (Relations) : Bağıntılarda Bileşke Kavramı (Composite Relations)

 • Bağıntı (Relations) : Denklik Sınıfları (Equivalence Classes)

 • Bağıntı (Relations) : Denklik Sınıfları Örnek Soru-1 (Equivalence Classes)

 • Bağıntı (Relations) : Denklik Sınıfları Örnek Soru-2 (Equivalence Classes)


 • Fonksiyonlar (Functions) : Fonksiyon (Functions) Nedir?

 • Fonksiyonlar (Functions) : Tanım (Domain), Değer ve Görüntü Kümesi (Range) Nedir?

 • Fonksiyonlar (Functions) : Fonksiyon Olma Şartları

 • Fonksiyonlar (Functions) : Grafiği Verilen Bağıntıların Fonksiyon Olup Olmadığını Belirleme

 • Fonksiyonlar (Functions) : Kuralı Verilen Bağıntının Fonksiyon Olup Olmadığını Belirleme

 • Fonksiyonlar (Functions) : Fonksiyon Sayısı Bulma

 • Fonksiyonlar (Functions) : Fonksiyonlarda Görüntü Kümesi Özellikleri

 • Fonksiyonlar (Functions) : Grafiği Verilen Fonksiyonların Tanım ve Görüntü Kümelerini Bulma

 • Fonksiyonlar (Functions) : İçine Fonksiyon (Not Onto or Not Surjective) Nedir?

 • Fonksiyonlar (Functions) : Örten Fonksiyon (Onto or Surjective) Nedir?

 • Fonksiyonlar (Functions) : Birebir Fonksiyon (One to one or Injective) Nedir?

 • Fonksiyonlar (Functions) : Grafiği Verilen Fonksiyonların Birebir Olup Olmadığını Belirleme

 • Fonksiyonlar (Functions) : Kuralı Verilen Fonksiyonun Birebir Olup Olmadığını Belirleme

 • Fonksiyonlar (Functions) : Birebir Fonksiyon Sayısı Bulma

 • Fonksiyonlar (Functions) : Birebir ve Örten Fonksiyonun Önemi (Bijective Function)

 • Fonksiyonlar (Functions) : Sabit Fonksiyon (Constant Function)

 • Fonksiyonlar (Functions) : Birim Fonksiyon (Identity Function)

 • Fonksiyonlar (Functions) : Doğrusal Fonksiyon (Linear Function)

 • Fonksiyonlar (Functions) : Çift Fonksiyon (Even Function)

 • Fonksiyonlar (Functions) : Tek Fonksiyon (Odd Function)

 • Fonksiyonlar (Functions) : Parçalı Fonksiyon (Piecewise Functions)

 • Fonksiyonlar (Functions) : Fonksiyonlarda Değer Hesaplama

 • Fonksiyonlar (Functions) : Fonksiyonlarda Türünden Yazma Soruları

 • Fonksiyonlar (Functions) : Özyineli Fonksiyonlar (Recursive Function)

 • Fonksiyonlar (Functions) : Fonksiyonlarda Dört İşlem

 • Fonksiyonlar (Functions) : Fonksiyonların Tersini Bulma (inverse function)

 • Fonksiyonlar (Functions) : Fonksiyonların Tersini Kısa Yoldan Bulma

 • Fonksiyonlar (Functions) : Bileşke Fonksiyon (Composition of Function)

 • Fonksiyonlar (Functions) : Bileşke Fonksiyon Özellikleri

 • Fonksiyonlar (Functions) : Permütasyon Fonksiyonu (Permutation Function)


 • Sayı Teorisi (Number Theory) : Asal Sayılar (Prime Numbers)

 • Sayı Teorisi (Number Theory) : Büyük Sayıların Asal Olup Olmadığını Belirleme

 • Sayı Teorisi (Number Theory) : Aralarında Asal Sayılar (Relatively Prime Numbers)

 • Sayı Teorisi (Number Theory) : Bölme İşlemi ve Özellikleri (Division)

 • Sayı Teorisi (Number Theory) : Asal Çarpanlarına Ayırma İşlemi (Prime Factorization)

 • Sayı Teorisi (Number Theory) : Asal Çarpanlarına Ayırma Uygulamaları

 • Sayı Teorisi (Number Theory) : OBEB (gcd) ve OKEK (lcm) Nedir?

 • Sayı Teorisi (Number Theory) : OBEB-OKEK Bulma (Prime Factorization Method)

 • Sayı Teorisi (Number Theory) : Öklit Algoritması ile EBOB Bulma (Euclid's Algorithm)

 • Sayı Teorisi (Number Theory) : Öklit Algoritması ile Katsayı Bulma

 • Sayı Teorisi (Number Theory) : OBEB-OKEK Kuralları

 • Sayı Teorisi (Number Theory) : EBOB-EKOK İspat Soruları Örnek Soru-1

 • Sayı Teorisi (Number Theory) : EBOB-EKOK İspat Soruları Örnek Soru-2


 • Sayı Teorisi (Number Theory) : Modüler Aritmetik Nedir? (Modular Arithmetic)

 • Sayı Teorisi (Number Theory) : Modüler Aritmetik Temel Bilgiler

 • Sayı Teorisi (Number Theory) : Modüler Aritmetikte Kalan Sınıfları (Denklik Sınıfları)

 • Sayı Teorisi (Number Theory) : Modüler Aritmetikte Denklem Çözme

 • Sayı Teorisi (Number Theory) : Büyük Üslü İfadelerin Bir Sayı ile Bölümünden Kalanı Bulma


 • Modüler Aritmetikte Çarpımsal Ters Bulma (Modular Multiplicative Inverse)

 • Modüler Aritmetikte Çarpımsal Ters Bulma Örnek Soru-1 (Modular Inverse)

 • Modüler Aritmetikte Çarpımsal Ters Bulma Örnek Soru-2 (Modular Inverse)


 • Fermat'ın Küçük Teoremi (Fermat's Little Theorem)

 • Fermat'ın Küçük Teoremi Örnek Soru-1 (Fermat's Little Theorem)

 • Fermat'ın Küçük Teoremi Örnek Soru-2 (Fermat's Little Theorem)


 • Wilson Teoremi (Wilson's Theorem)

 • Wilson Teoremi Örnek Soru-1 (Wilson's Theorem)

 • Wilson Teoremi Örnek Soru-2 (Wilson's Theorem)


 • Çinlilerin Kalan Teoremi (Chinese Remainder Theorem)

 • Çinlilerin Kalan Teoremi Örnek Soru-1 (Chinese Remainder Theorem)

 • Çinlilerin Kalan Teoremi Örnek Soru-2 (Chinese Remainder Theorem)

 • Çinlilerin Kalan Teoremi Örnek Soru-3 (Chinese Remainder Theorem)


 • Kriptoloji Örnek Soru-1 (Cryptology)

 • Kriptoloji Örnek Soru-2 (Cryptology)

 • Kriptoloji Örnek Soru-3 (Cryptology)

 • Kriptoloji Örnek Soru-4 (Cryptology)

 • Kriptoloji Örnek Soru-5 (Cryptology)


 • Kombinatorik (Combinatorics) : Saymanın Temel Prensibi (Counting)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Permütasyon Nedir? (Permutation)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Sıralı Permütasyon

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Tekrarlı Permütasyon

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Bit Dizilerinde Permütasyon (Bit Strings and Permutation)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Yuvarlak Masa (Dönel) Permütasyon

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Permütasyon Çözümlü Örnek Sorular (1. Bölüm)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Permütasyon Çözümlü Örnek Sorular (2. Bölüm)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Permütasyon Çözümlü Örnek Sorular (3. Bölüm)


 • Kombinatorik (Combinatorics) : Kombinasyon Nedir? (Combination)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Kombinasyon Çözümlü Örnek Sorular (1. Bölüm)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Kombinasyon Çözümlü Örnek Sorular (2. Bölüm)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Kombinasyon Çözümlü Örnek Sorular (3. Bölüm)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Kombinasyon Çözümlü Örnek Sorular (4. Bölüm)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Kombinasyon İspat Soruları Örnek Soru-1

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Kombinasyon İspat Soruları Örnek Soru-2

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Kombinasyon İspat Soruları Örnek Soru-3


 • Kombinatorik (Combinatorics) : Özdeş Nesnelerin Dağılımı

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Özdeş Nesnelerin Dağılımı Örnek Soru-1

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Özdeş Nesnelerin Dağılımı Örnek Soru-2

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Özdeş Nesnelerin Dağılımı Örnek Soru-3

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Özdeş Nesnelerin Dağılımı Örnek Soru-4

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Özdeş Nesnelerin Dağılımı Örnek Soru-5


 • Kombinatorik (Combinatorics) : İki Yönden Okunuşu Aynı Sayılar (Palindromic Numbers)


 • Kombinatorik (Combinatorics) : Binom Açılımı Nedir? (Binomial Expansion)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Binom Açılımında Terim Sayısı

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Binom Açılımında Katsayılar Toplamı

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Binom Açılımında Sabit Terim

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Binom Açılımında Baştan ve Sondan İstenilen Terimi Bulma

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Binom Açılımında Ortanca Terimi Bulma

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Binom Açılımında Artan-Azalan Üsler İçin Terim Bulma

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Binom Açılımında Bir Kısmı Verilen Terimin Tamamını Bulma

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Binom Formülü Yardımıyla Sabit Terim Bulma

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Binom Çözümlü Örnek Sorular

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Binom Teoreminin Toplam Sembolü ile Gösterimi

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Binom Teoremi ile İspat Örnek Soru-1

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Binom Teoremi ile İspat Örnek Soru-2

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Binom Teoremi ile İspat Örnek Soru-3

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Binom Teoremi ile İspat Örnek Soru-4

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Çok Terimli İfadelerin Açılım Formülü (Multinomial Expansion)

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Çok Terimli İfadelerin Açılımı Örnek Soru-1

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Çok Terimli İfadelerin Açılımı Örnek Soru-2

 • Kombinatorik (Combinatorics) : Çok Terimli İfadelerin Açılımı Örnek Soru-3


 • UYARI : Bu başlık altında birçok üniversite olasılık kısmına girmemektedir. Bu nedenle ders içeriklerinizi öncelikli dikkate alınız.

 • Olasılık (Probability) : Olasılık (Probability) Nedir?

 • Olasılık (Probability) : Para Atmada Olasılık Durumları

 • Olasılık (Probability) : Zar Atmada Olasılık Durumları

 • Olasılık (Probability) : Torbadan Top Çekme Sorularında Olasılık Durumları

 • Olasılık (Probability) : Permütasyon İçeren Olasılık Soruları

 • Olasılık (Probability) : Kombinasyon İçeren Olasılık Soruları

 • Olasılık (Probability) : Koşullu Olasılık (Conditional Probability)

 • Olasılık (Probability) : Koşullu Olasılık Örnek Soru-1

 • Olasılık (Probability) : Koşullu Olasılık Örnek Soru-2

 • Olasılık (Probability) : Koşullu Olasılık Örnek Soru-3

 • Olasılık (Probability) : Olasılık Çözümlü Örnek Sorular (1. Bölüm)

 • Olasılık (Probability) : Olasılık Çözümlü Örnek Sorular (2. Bölüm)

 • Olasılık (Probability) : Olasılık Çözümlü Örnek Sorular (3. Bölüm)

 • Olasılık (Probability) : Olasılık Çözümlü Örnek Sorular (4. Bölüm)

 • Olasılık (Probability) : Olasılık Çözümlü Örnek Sorular (5. Bölüm)


 • Olasılık (Probability) : Rastgele Değişken Nedir? (Random Variable)

 • Olasılık (Probability) : Kesikli (Ayrık) Olasılık Dağılımı (Discrete Probability Distributions)

 • Olasılık (Probability) : Kesikli Olasılık Dağılımı Örnek Soru Çözümleri

 • Olasılık (Probability) : Beklenen Değer Hesaplama (Expected Value)

 • Olasılık (Probability) : Varyans Hesaplama (Variance)

 • Olasılık (Probability) : Kesikli Olasılık Dağılımında Koşullu Olasılık Hesaplama


 • Güvercin Yuvası İlkesi (The Pigeonhole Principle)

 • Güvercin Yuvası İlkesi Örnek Soru-1 (The Pigeonhole Principle)

 • Güvercin Yuvası İlkesi Örnek Soru-2 (The Pigeonhole Principle)

 • Güvercin Yuvası İlkesi Örnek Soru-3 (The Pigeonhole Principle)

 • Güvercin Yuvası İlkesi Örnek Soru-4 (The Pigeonhole Principle)

 • Güvercin Yuvası İlkesi Örnek Soru-5 (The Pigeonhole Principle)

 • Güvercin Yuvası İlkesi Örnek Soru-6 (The Pigeonhole Principle)


 • İçerme Dışlama İlkesi (The Inclusion Exclusion Principle)

 • İçerme Dışlama İlkesi Örnek Soru-1 (The Inclusion Exclusion Principle)

 • İçerme Dışlama İlkesi Örnek Soru-2 (The Inclusion Exclusion Principle)

 • İçerme Dışlama İlkesi Örnek Soru-3 (The Inclusion Exclusion Principle)

 • İçerme Dışlama İlkesi Örnek Soru-4 (The Inclusion Exclusion Principle)


 • Rekürans Bağıntısı Kavramı Nedir? (Recurrence Relation)

 • Rekürans Bağıntılarının Sınıflanması (Classification of Recurrence Relation)

 • Sabit Katsayılı Homojen Rekürans Bağıntılarının Çözümü (Karakteristik Kök Tekniği)

 • Sabit Katsayılı Homojen Olmayan Rekürans Bağıntılarının Çözümü

 • Sayı Dizilerini Rekürans Bağıntısına Dönüştürme

 • Rekürans Bağıntıları Örnek Soru-1 (Recurrence Relations)

 • Rekürans Bağıntıları Örnek Soru-2 (Recurrence Relations)

 • Rekürans Bağıntıları Örnek Soru-3 (Recurrence Relations)

 • Rekürans Bağıntıları Örnek Soru-4 (Recurrence Relations)

 • Rekürans Bağıntıları Örnek Soru-5 (Recurrence Relations)

 • Rekürans Bağıntıları Örnek Soru-6 (Recurrence Relations)

 • Rekürans Bağıntıları Örnek Soru-7 (Recurrence Relations)


 • Üretici Fonksiyon Kavramı Nedir? (Generating Functions)

 • Dizilerin Üretici Fonksiyonlarının Kapalı Formunu Bulma (Generating Functions)

 • Üretici Fonksiyonlar Örnek Soru-1 (Generating Functions)

 • Üretici Fonksiyonlar Örnek Soru-2 (Generating Functions)

 • Üretici Fonksiyonlar Örnek Soru-3 (Generating Functions)

 • Üretici Fonksiyonlar Örnek Soru-4 (Generating Functions)

 • Üretici Fonksiyonlarda Sayma (Permütasyon-Kombinasyon) Uygulamaları-1

 • Üretici Fonksiyonlarda Sayma (Permütasyon-Kombinasyon) Uygulamaları-2

 • Üretici Fonksiyonlarda Sayma (Permütasyon-Kombinasyon) Uygulamaları-3

 • Üretici Fonksiyonlarda Sayma (Permütasyon-Kombinasyon) Uygulamaları-4

 • Üretici Fonksiyonlarda Sayma (Permütasyon-Kombinasyon) Uygulamaları-5


 • Büyük O Notasyonu (Big-O Notation)

 • Polinomların Büyük O Tahmini (Big-O Notation)

 • İlk n Pozitif Tamsayının Toplamının Büyük O Tahmini (Big-O Notation)

 • Faktöriyel İçeren Fonksiyonun Büyük O Tahmini (Big-O Notation)

 • log(n!) İçeren Fonksiyonun Büyük O Tahmini (Big-O Notation)

 • Fonksiyonların Büyüme Hızı Grafiği (Big-O Notation)

 • Büyük O Tahmininde Temel Kurallar (Big-O Notation)

 • Büyük O Notasyonunda Limit Kuralı (Big-O Notation)

 • Logaritma İçi Polinom Olduğunda Büyük O Tahmini (Big-O Notation)

 • Kesirli Fonksiyonların Büyük O Tahmini (Big-O Notation)

 • İki Fonksiyonun Toplamının ve Çarpımının Büyük O Tahmini (Big-O Notation)

 • Büyük O Notasyonu Örnek Soru-1 (Big-O Notation)

 • Büyük O Notasyonu Örnek Soru-2 (Big-O Notation)

 • Büyük O Notasyonu Örnek Soru-3 (Big-O Notation)

 • Büyük O Notasyonu Örnek Soru-4 (Big-O Notation)

 • Büyük O Notasyonu Örnek Soru-5 (Big-O Notation)

 • Büyük O Notasyonu Örnek Soru-6 (Big-O Notation)

 • Büyük O Notasyonu Örnek Soru-7 (Big-O Notation)

 • Büyük O Notasyonu Örnek Soru-8 (Big-O Notation)

 • Büyük O Notasyonu Örnek Soru-9 (Big-O Notation)

 • Büyük O Notasyonu Örnek Soru-10 (Big-O Notation)

 • Büyük O Notasyonu Örnek Soru-11 (Big-O Notation)


 • Graf Teorisine Giriş (Graph Theory)

 • Grafın Mertebesi (Order) ve Boyutu (Size)

 • Askıda (Pendant) Düğüm, Tek (Odd) ve Çift (Even) Düğüm

 • Grafların Sınıflandırılması ve Graf Çeşitleri

 • Basit, Çoklu ve Pseudo Graf (Simple, Multi and Pseudo Graph)

 • Yönlü Graf ve Çoklu Yönlü Graflar (Directed Graph)

 • Ağırlıklı (Maliyetli) Graf (Weighted Graph)

 • Düzlemsel Graf ve Euler Formülü (Planar Graph and Euler Formula)

 • Üç Boyutlu Graf

 • Tamamlanmış Graf (Completed Graph)

 • Yol (Path) ve Döngü (Cycle)

 • Ağaç Graf (Tree Graph)

 • Döngü Graf (Cycle Graph)

 • Tekerlek Graf (Wheel Graph)

 • Küp Graf (N-Cube Graph)

 • Grafların Matrisler ile Gösterim Çeşitleri

 • Komşuluk Matrisi (Adjacency Matrix)

 • Paralel Hat İçeren Graflarda Komşuluk Matrisi

 • İlişki Matrisi (İncident Matrix)

 • Düğüm Çifti Matrisi

 • İzomorfik Graflar (Isomorphic Graphs)

 • İki Parçalı Graflar (Bipartite Graphs)

 • İki Parçalı Tam Graf (Complete Bipartite Graph)

 • Düzgün Graf (Regular Graph)

 • Tokalaşma Kuramı (Handshaking Lemma)

 • Bir Grafın Tümleyeni (Complement of a Graph)

 • Altgraf (Subgraph)

 • Euler Yolu (Euler Path or Walk) ve Euler Döngüsü (Euler Circuit)

 • Bağlı Graf ( Connected Graph)

 • Bağlı Grafta K(G) ve ?(G) Kavramları (Connected Graph)

 • Güçlü Şekilde Bağlı Graflar (Strongly and Weakly Connected Graphs)

 • Hamilton Yolu, Döngüsü ve Grafı (Hamiltonian Path, Circuit and Graph)


 • Graf Teori Örnek Soru-1

 • Graf Teori Örnek Soru-2

 • Graf Teori Örnek Soru-3

 • Graf Teori Örnek Soru-4

 • Graf Teori Örnek Soru-5

 • Graf Teori Örnek Soru-6

 • Graf Teori Örnek Soru-7

 • Graf Teori Örnek Soru-8

 • Graf Teori Örnek Soru-9

 • Graf Teori Örnek Soru-10

 • Graf Teori Örnek Soru-11

 • Graf Teori Örnek Soru-12

 • Graf Teori Örnek Soru-13

 • Graf Teori Örnek Soru-14

 • Graf Teori Örnek Soru-15

 • Graf Teori Örnek Soru-16

 • Graf Teori Örnek Soru-17

 • Graf Teori Örnek Soru-18

 • Graf Teori Örnek Soru-19

 • Graf Teori Örnek Soru-20

 • Graf Teori Örnek Soru-21

 • Graf Teori Örnek Soru-22

 • Graf Teori Örnek Soru-23

 • Graf Teori Örnek Soru-24

 • Graf Teori Örnek Soru-25

 • Graf Teori Örnek Soru-26

 • Graf Teori Örnek Soru-27


 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular:

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-1 (Mantıksal Eşdeğer - Logically Equivalent)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-2 (Tümevarım ile İspat - Mathematical Induction)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-3 (Totoloji, Çelişki - Tautology, Contradiction)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-4 (Doğrudan İspat - Direct Proof)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-5 (Doğrudan İspat - Direct Proof)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-6 (Olmayana Ergi Yöntemi - Indirect Proof)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-7 (Olmayana Ergi Yöntemi - Indirect Proof)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-8 (Olmayana Ergi Yöntemi - Indirect Proof)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-9 (Doğrudan İspat - Direct Proof)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-10 (Bağıntı - Relations)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-11 (Bağıntı - Relations)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-12 (Bağıntı - Relations)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-13 (Bağıntı - Relations)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-14 (Bağıntı - Relations)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-15 (Bağıntı - Relations)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-16 (Kriptoloji - Cryptology)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-17 (Kriptoloji - Cryptology)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-18 (Kriptoloji - Cryptology)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-19 (Kriptoloji - Cryptology)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-20 (Kriptoloji - Cryptology)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-21 (Asal Sayılar - Prime Number)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-22 (Asal Sayılar - Prime Number)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-23 (Fonksiyonlar - Functions)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-24 (Fonksiyonlar - Functions)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-25 (Ebob ve Ekok - gcd and lcm)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-26 (Fonksiyonlar - Functions)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-27 (Bağıntı - Relations)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-28 (Tümevarım ile İspat - Mathematical Induction)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-29 (Modüler Aritmetik - Modular Arithmetic)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-30 (Modüler Aritmetik - Modular Arithmetic)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-31 (Modüler Aritmetik - Modular Arithmetic)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-32 (Modüler Aritmetik - Modular Arithmetic)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-33 (Binom Açılımı Formülü - Binomial Expansion Formula)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-34 (Totoloji, Çelişki - Tautology, Contradiction)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-35 (Niceleyiciler - Quantifiers)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-36 (Niceleyiciler - Quantifiers)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-37 (Tümevarım ile İspat - Mathematical Induction)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-38 (Bağıntı - Relations)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-39 (Bağıntı - Relations)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-40 (Mantıksal Eşdeğer - Logically Equivalent)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-41 (Doğrudan İspat - Direct Proof)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-42 (Olmayana Ergi Yöntemi - Indirect Proof)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-43 (Kartezyen Çarpım - Cartesian Product)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-44 (Bağıntı - Relations)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-45 (Öklit Algoritması- Euclid's Algorithm)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-46 (Doğrudan İspat - Direct Proof)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-47 (Doğrudan İspat - Direct Proof)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-48 (Doğrudan İspat - Direct Proof)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-49 (Bağıntı - Relations)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-50 (Fonksiyonlar - Functions)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-51 (Fonksiyonlar - Functions)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-52 (Fonksiyonlar - Functions)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-53 (Modüler Aritmetik - Modular Arithmetic)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-54 (Permütasyon - Permutation)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-55 (Sayma - Counting)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-56 (Bit Dizileri - Bit Strings)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-57 (Bit Dizileri - Bit Strings)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-58 (Binom - Binomial Theorem)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-59 (Kümeler - Sets)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-60 (Sayma - Counting)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-61 (Sayma - Counting)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-62 (Sayma - Counting)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-63 (Sayma - Counting)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-64 (Fonksiyonlar - Functions)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-65 (Sayma - Counting)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-66 (Sayma - Counting)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-67 (Sayma - Counting)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-68 (İspat Yöntemleri-Proof Methods)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-69 (Kümeler - Sets)

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-70 (Olasılık - Probability)

 • matematik özel ders videoları