Anasayfa Hakkımızda Kadromuz İletişim
Calculus-2 Konu Anlatım ve Soru Çözüm Videoları


 • Dizi (Sequence) Nedir?

 • Dizilerin Limitini Bulma

 • Dizilerin Yakınsak veya Iraksak Olup Olmadığını Belirleme

 • Artan, Azalan ve Monoton Diziler (Increasing, Decreasing and Monotonic Sequences)

 • Türev Kullanarak Dizilerin Artan veya Azalan Olduğunu Belirleme

 • Sınırlı Diziler ve EBAS-EKÜS (Bounded Sequences and Supremum-Infimum)

 • Monoton Yakınsak Teoremi (Monotone Sequence Theorem)

 • Monoton ve Sınırlı Diziler Örnek Soru-1

 • Monoton ve Sınırlı Diziler Örnek Soru-2

 • Monoton ve Sınırlı Diziler Örnek Soru-3

 • Monoton ve Sınırlı Diziler Örnek Soru-4

 • Monoton ve Sınırlı Diziler Örnek Soru-5

 • Monoton ve Sınırlı Diziler Örnek Soru-6

 • Özyineli Dizilerin Limitini Bulma Örnek Soru-1 (Limits of Recursive Sequences)

 • Özyineli Dizilerin Limitini Bulma Örnek Soru-2 (Limits of Recursive Sequences)

 • Aritmetik Diziler

 • Geometrik Diziler

 • Diziler (Sequence) Örnek Soru-1

 • Diziler (Sequence) Örnek Soru-2

 • Diziler (Sequence) Örnek Soru-3

 • Diziler (Sequence) Örnek Soru-4

 • Diziler (Sequence) Örnek Soru-5


 • Seri Nedir?

 • Seri Testleri ve Amaçları

 • n. Terim Testi (Iraksaklık Testi) (Limit Testi)

 • Geometrik Seri Testi

 • Geometrik Serilerin Toplamını Bulma

 • Geometrik Seri Örnek Soru-1

 • Teleskopik Seriler ve Özellikleri (Telescoping Series)

 • Serilerin Toplamını Bulma Örnek Soru-1

 • Serilerin Toplamını Bulma Örnek Soru-2

 • Serilerin Toplamını Bulma Örnek Soru-3

 • Serilerin Toplamını Bulma Örnek Soru-4

 • Serilerin Toplamını Bulma Örnek Soru-5

 • Serilerin Toplamını Bulma Örnek Soru-6

 • Serilerin Toplamını Bulma Örnek Soru-7

 • Serilerin Toplamını Bulma Örnek Soru-8

 • Serilerin Toplamını Bulma Örnek Soru-9

 • 1+1/2+1/3+1/4+1/6+1/8+1/9+1/12+..... Serisinin Toplamını Bulma

 • Harmonik Seriler (Harmonic Series)

 • P Serisi Testi

 • İntegral Testi

 • Karşılaştırma Testleri (Comparison Tests)

 • Serilerde Karşılaştırma Testleri Örnek Soru-1 (Comparison Tests)

 • Serilerde Karşılaştırma Testleri Örnek Soru-2 (Comparison Tests)

 • Serilerde Karşılaştırma Testleri Örnek Soru-3 (Comparison Tests)

 • Serilerde Karşılaştırma Testleri Örnek Soru-4 (Comparison Tests)

 • Serilerde Karşılaştırma Testleri Örnek Soru-5 (Comparison Tests)

 • Serilerde Karşılaştırma Testleri Örnek Soru-6 (Comparison Tests)

 • Oran Testi (Ratio Test)

 • Oran Testi Örnek Soru-1 (Ratio Test)

 • Oran Testi Örnek Soru-2 (Ratio Test)

 • Kök Testi (Root Test)

 • Raabe Testi (Raabe's Test)

 • Alterne Seri Testi (Alternating Series Test)

 • Mutlak Yakınsaklık ve Koşullu Yakınsaklık (Absolutely and Conditionally Convergent)

 • Seri Testleri Örnek Soru Çözümleri (Başlangıç Düzeyi)


 • Seri Testleri Örnek Sorular


 • Kuvvet Serileri (Power Series)

 • Kuvvet Serilerinin Yakınsaklık Aralığı ve Yarıçapı (radius and interval of convergence)

 • Kuvvet Serilerinin Yakınsaklık Aralığı ve Yarıçapı Örnek Sorular

 • Kuvvet Serilerinin Yakınsaklık Aralığı Örnek Soru-1

 • Kuvvet Serilerinin Yakınsaklık Aralığı Örnek Soru-2

 • Kuvvet Serilerinin Yakınsaklık Aralığı Örnek Soru-3

 • Kuvvet Serilerinin Yakınsaklık Aralığı Örnek Soru-4

 • Kuvvet Serilerinin Yakınsaklık Aralığı Örnek Soru-5


 • Taylor ve Maclaurin Seri Açılımları

 • Taylor ve Maclaurin Serilerini Bulma

 • 1/(1-x) Fonksiyonunun Maclaurin Serisi ve Yerine Koyma Metodu

 • e^x Fonksiyonunun Maclaurin Serisi ve Yerine Koyma Metodu

 • sinx Fonksiyonunun Maclaurin Serisi ve Yerine Koyma Metodu

 • cosx Fonksiyonunun Maclaurin Serisi ve Yerine Koyma Metodu

 • ln(1+x) Fonksiyonunun Maclaurin Serisi ve Yerine Koyma Metodu

 • Arctan(x) Fonksiyonunun Maclaurin Serisi ve Yerine Koyma Metodu


 • Taylor ve Maclaurin Serileri Yardımıyla Limit Hesaplama

 • Taylor ve Maclaurin Serileri Yardımıyla Limit Hesaplama Örnek Soru-1

 • Taylor ve Maclaurin Serileri Yardımıyla Limit Hesaplama Örnek Soru-2

 • Taylor ve Maclaurin Serileri Yardımıyla Limit Hesaplama Örnek Soru-3


 • Taylor ve Maclaurin Serileri Yardımıyla İntegral Hesaplama

 • Taylor ve Maclaurin Serileri Yardımıyla İntegral Hesaplama Örnek Soru-1

 • Taylor ve Maclaurin Serileri Yardımıyla İntegral Hesaplama Örnek Soru-2

 • Taylor ve Maclaurin Serileri Yardımıyla İntegral Hesaplama Örnek Soru-3

 • Taylor ve Maclaurin Serileri Yardımıyla İntegral Hesaplama Örnek Soru-4


 • Maclaurin Serileri Yardımıyla Serilerde Toplam Bulma

 • Maclaurin Serileri Yardımıyla Serilerde Toplam Bulma Örnek Soru-1

 • Maclaurin Serileri Yardımıyla Serilerde Toplam Bulma Örnek Soru-2

 • Maclaurin Serileri Yardımıyla Serilerde Toplam Bulma Örnek Soru-3

 • Maclaurin Serileri Yardımıyla Serilerde Toplam Bulma Örnek Soru-4

 • Maclaurin Serileri Yardımıyla Serilerde Toplam Bulma Örnek Soru-5


 • Yerine Koyma Metodu ve Türev Yardımıyla Maclaurin Serisi Bulma Örnek Soru-1

 • Yerine Koyma Metodu ve Türev Yardımıyla Maclaurin Serisi Bulma Örnek Soru-2


 • Taylor ve Maclaurin Serileri Örnek Soru-1

 • Taylor ve Maclaurin Serileri Örnek Soru-2

 • Taylor ve Maclaurin Serileri Örnek Soru-3

 • Taylor ve Maclaurin Serileri Örnek Soru-4

 • Taylor ve Maclaurin Serileri Örnek Soru-5

 • Taylor ve Maclaurin Serileri Örnek Soru-6

 • Taylor ve Maclaurin Serileri Örnek Soru-7

 • Taylor ve Maclaurin Serileri Örnek Soru-8

 • Taylor ve Maclaurin Serileri Örnek Soru-9


 • Vize ve Finalde Çıkmış Seri Soruları


 • Vektör Nedir?

 • Vektörlerin Uzunluğunu Bulma ve Birim Vektör

 • Birim Vektör Olmayan Vektörü Birim Vektör Yapma

 • Birim Baz Vektörler (i , j , k)

 • İç Çarpım (Dot Product or Scalar Product)

 • İki Vektörün Diklik ve Paralellik Şartı

 • İki Vektör Arasındaki Açıyı Bulma

 • İki Vektör Arasındaki Uzaklık (Distance Between Two Vectors)

 • Dik İzdüşüm Vektörünü Bulma (Projection Vektör)

 • Düzlemde Üçgenin Alanını Vektör Yardımıyla Bulma

 • Vektörel Çarpım (Cross Product)

 • Uzayda Üçgenin Alanını Vektör Yardımıyla Bulma

 • Uzayda Paralelkenar Alanını Vektör Yardımıyla Bulma

 • Üçlü Vektörel Çarpım (Triple Product)

 • Üç Ayrıtını Oluşturan Vektörler Bilinen Prizmanın Hacmi

 • Köşe Koordinatları Bilinen Dörtyüzlü Hacmini Hesaplama (Volume of Tetrahedron)

 • Üç Vektörün Aynı Düzlem Üzerinde Olup Olmadığını Belirleme

 • Vektörler Örnek Soru-1

 • Vektörler Örnek Soru-2

 • Vektörler Örnek Soru-3

 • Vektörler Örnek Soru-4

 • Vektörler Örnek Soru-5

 • Vektörler Örnek Soru-6

 • Vektörler Örnek Soru-7

 • Vektörler Örnek Soru-8

 • Vektörler Örnek Soru-9

 • Vektörler Örnek Soru-10

 • Vektörler Örnek Soru-11

 • Vektörler Örnek Soru-12

 • Vektörler Örnek Soru-13


 • Uzayda Doğru Denklemi Yazma

 • Düzlem Denklemi Yazma

 • Geçtiği Üç Nokta Verilen Düzlemin Denklemini Yazma

 • Uzayda Bir Noktanın Bir Doğruya Uzaklığı

 • Bir Noktanın Bir Düzleme Uzaklığı

 • Uzayda İki Doğru Arasındaki Açı

 • İki Düzlem Arasındaki Açı

 • Uzayda Bir Doğru ile Düzlem Arasındaki Açı

 • Uzayda Doğruların Birbirine Göre Durumları

 • İki Düzlemin Birbirine Göre Durumları

 • Uzayda Bir Doğru ile Bir Düzlemin Birbirine Göre Durumları

 • Uzayda Bir Doğru ile Bir Düzlemin Kesişme Noktasını Bulma

 • Uzayda İki Doğrunun Kesişme Noktasını Bulma

 • İki Düzlemin Kesişme Noktalarının Oluşturduğu Doğru Denklemini Yazma

 • Bir Düzlemin Dışındaki Bir Noktaya En Yakın Noktasını Bulma

 • Bir Doğrunun Dışındaki Bir Noktaya En Yakın Noktasını Bulma

 • Uzay Geometri Örnek Soru-1

 • Uzay Geometri Örnek Soru-2

 • Uzay Geometri Örnek Soru-3

 • Uzay Geometri Örnek Soru-4

 • Uzay Geometri Örnek Soru-5

 • Uzay Geometri Örnek Soru-6

 • Uzay Geometri Örnek Soru-7

 • Uzay Geometri Örnek Soru-8

 • Uzay Geometri Örnek Soru-9

 • Uzay Geometri Örnek Soru-10

 • Uzay Geometri Örnek Soru-11

 • Uzay Geometri Örnek Soru-12


 • Vektör Değerli Fonksiyon Nedir? (Vector Valued Functions)

 • Vektör Değerli Fonksiyonların Tanım Kümesi (Domain of Vector Valued Functions)

 • Vektör Değerli Fonksiyonların Limiti (Limits of Vector Valued Functions)

 • Vektör Değerli Fonksiyonların Türevi (Derivative of Vector Valued Functions)

 • Vektör Değerli Fonksiyonların İntegrali (Integrals of Vector Valued Functions)

 • Teğet Vektör ve Birim Teğet Vektör Nedir? (Tangent Vector and Unit Tangent Vector)

 • Normal Vektör ve Birim Normal Vektör Nedir? (Normal Vector and Unit Normal Vector)

 • İkinci Dik Vektör (Bİnormal Vector)

 • Vektör Değerli Fonksiyonlarda Yay Uzunluğu (Arc Length of Vector Valued Functions)

 • Eğrilik (Curvature)


 • Calculus with Parametric Curves Örnek Soru-1

 • Calculus with Parametric Curves Örnek Soru-2

 • Calculus with Parametric Curves Örnek Soru-3

 • Vektör Değerli Fonksiyonlar Örnek Sorular


 • Çok Değişkenli Fonksiyon Nedir? (Multivariable Functions)

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Tanım Kümesi (Domain) Bulma

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Tanım Kümesi (Domain) Bulma Örnek Soru-1

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Tanım Kümesi (Domain) Bulma Örnek Soru-2

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Tanım Kümesi (Domain) Bulma Örnek Soru-3

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Tanım Kümesi (Domain) Bulma Örnek Soru-4

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Tanım Kümesi (Domain) Bulma Örnek Soru-5

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Görüntü Kümesi (Range) Bulma


 • Seviye Eğrileri (Level Curves)

 • Seviye Eğrileri Örnek Soru-1 (Level Curves)

 • Seviye Eğrileri Örnek Soru-2 (Level Curves)


 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit (Limits of Multivariable Functions)

 • Fonksiyon Gibi Davranan Çok Değişkenli Limitler

 • Çok Değişkenli Limitlerde 0/0 Belirsizliğinden Çarpanlara Ayırma ile Kurtulma

 • Çok Değişkenli Limitlerde 0/0 Belirsizliğinden Eşlenik Çarpımı ile Kurtulma

 • Çok Değişkenli Limitlerde 0/0 Belirsizliğinde Kutupsal Dönüşüm Yöntemi

 • Çok Değişkenli Limitlerde 0/0 Belirsizliğinde Limitin Varolmadığını İspatlama

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit Örnek Soru-1

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit Örnek Soru-2

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit Örnek Soru-3

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit Örnek Soru-4

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit Örnek Soru-5

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit Örnek Soru-6

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit Örnek Soru-7

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit Örnek Soru-8

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limitte Kutupsal Dönüşüm Örnek Soru-1

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limitte Kutupsal Dönüşüm Örnek Soru-2

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limitte Kutupsal Dönüşüm Örnek Soru-3


 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Süreklilik (Continuity for Multivariable Functions)

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Süreklilik Örnek Soru-1

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Süreklilik Örnek Soru-2

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Süreklilik Örnek Soru-3


 • Kısmi Türev (Partial Derivatives)

 • Kısmi Türevin Geometrik Yorumu (Geometric Interpretation of Partial Derivatives)

 • Kısmi Türev Örnek Soru-1

 • Kısmi Türev Örnek Soru-2

 • Kısmi Türev Örnek Soru-3

 • Kısmi Türev Örnek Soru-4

 • Kısmi Türev Örnek Soru-5

 • Kısmi Türev Örnek Soru-6

 • Kısmi Türevde Limit Tanım Kuralları (Limit Definition of Partial Derivatives)

 • Kısmi Türevde Limit Tanım Kuralları Örnek Soru-1

 • Kısmi Türevde Limit Tanım Kuralları Örnek Soru-2


 • Toplam Diferansiyel (Total Differential)

 • Toplam Diferansiyel Örnek Soru-1 (İngilizce) (Total Differential)

 • Toplam Diferansiyel Örnek Soru-2 (Total Differential)


 • Kısmi Türevde Zincir Kuralı (Chain Rule)

 • Kısmi Türevde Zincir Kuralı Örnek Soru-1

 • Kısmi Türevde Zincir Kuralı Örnek Soru-2

 • Kısmi Türevde Zincir Kuralı Örnek Soru-3

 • Kısmi Türevde Zincir Kuralı Örnek Soru-4

 • Kısmi Türevde Zincir Kuralı Örnek Soru-5

 • Kısmi Türevde Zincir Kuralı Örnek Soru-6

 • Kısmi Türevde Zincir Kuralı Örnek Soru-7

 • Kısmi Türevde Zincir Kuralı Örnek Soru-8


 • Kısmi Türevde Kapalı Fonksiyon Türevi (Implicit Differentiation)

 • Kısmi Türevde Kapalı Fonksiyon Türevi Örnek Soru-1

 • Kısmi Türevde Kapalı Fonksiyon Türevi Örnek Soru-2

 • Kısmi Türevde Kapalı Fonksiyon Türevi Örnek Soru-3


 • Vize Sınav Örneği-1


 • Gradyan Vektör (Gradient Vector)

 • Gradyan Vektör Örneği

 • Yönlü Türev (Directional Derivative)

 • Maksimum ve Minimum Yönlü Türev

 • Yönlü Türev Örnek Soru-1

 • Yönlü Türev Örnek Soru-2

 • Yönlü Türev Örnek Soru-3

 • Yönlü Türev Örnek Soru-4

 • Yönlü Türev Örnek Soru-5


 • Bir Yüzeye Teğet Düzlem Denklemini Bulma (Tangent Plane)

 • Bir Yüzeye Normal Doğru Denklemini Bulma (Normal Line)

 • Bir Yüzeye Teğet ve Normal Denklemini Bulma Örnek Soru-1

 • Bir Yüzeye Teğet ve Normal Denklemini Bulma Örnek Soru-2

 • Bir Yüzeye Teğet ve Normal Denklemini Bulma Örnek Soru-3


 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Lineer Yaklaşım Fonksiyonu Bulma (Linearization)

 • Taylor Diferansiyel Yaklaşımı ile Yaklaşık Değer Hesaplama (Linearization)

 • Taylor Diferansiyel Yaklaşımı ile Yaklaşık Değer Hesaplama Örnek Soru-1

 • Taylor Diferansiyel Yaklaşımı ile Yaklaşık Değer Hesaplama Örnek Soru-2


 • İki Değişkenli Fonksiyonlarda Yerel Maksimum, Yerel Minimum ve Eyer Noktalarını Bulma

 • Yerel Maksimum, Yerel Minimum ve Eyer Noktalarını Bulma Örneği-1

 • Yerel Maksimum, Yerel Minimum ve Eyer Noktalarını Bulma Örneği-2

 • Yerel Maksimum, Yerel Minimum ve Eyer Noktalarını Bulma Örneği-3

 • Yerel Maksimum, Yerel Minimum ve Eyer Noktalarını Bulma Örneği-4


 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Mutlak Maksimum ve Minimum Bulma (Absolute Max-Min)

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Mutlak Max ve Min Bulma Örnek Soru-1

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Mutlak Max ve Min Bulma Örnek Soru-2

 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Mutlak Max ve Min Bulma Örnek Soru-3


 • Lagrange Çarpanı Metodu (Lagrange Multiplier)

 • Lagrange Çarpanı Metodu Örneği-1 (Lagrange Multiplier)

 • Lagrange Çarpanı Metodu Örneği-2 (Lagrange Multiplier)

 • Lagrange Çarpanı Metodu Örneği-3 (Lagrange Multiplier)

 • Lagrange Çarpanı Metodu Örneği-4 (Lagrange Multiplier)

 • Lagrange Çarpanı Metodu Örneği-5 (Lagrange Multiplier)

 • Lagrange Çarpanı Metodu Örneği-6 (Lagrange Multiplier)


 • Çift Katlı İntegral Nedir ve Neyi Hesaplar? (Double Integral)

 • Sınırları Verilmiş Çift Katlı İntegralleri Hesaplama

 • Çift Katlı İntegralde Sınır Belirleme

 • Çift Katlı İntegralde Sınır Belirleme Örnek Sorular

 • Çift Katlı İntegralde İntegral Alma Sırasını Değiştirme

 • Çift Katlı İntegralde İntegral Alma Sırasını Değiştirme Örnek Soru-1

 • Çift Katlı İntegralde İntegral Alma Sırasını Değiştirme Örnek Soru-2


 • Çift Katlı İntegral Yardımıyla Alan Hesaplama (Area with Double Integral)

 • Çift Katlı İntegral Yardımıyla Alan Hesaplama Örnek Soru-1

 • Çift Katlı İntegral Yardımıyla Alan Hesaplama Örnek Soru-2

 • Çift Katlı İntegral Yardımıyla Alan Hesaplama Örnek Soru-3


 • Çift Katlı İntegral ile Ortalama Değer Hesaplama (Average Value with Double Integrals)

 • Çift Katlı İntegral ile Ortalama Değer Hesaplama Örnek Soru-1


 • Kutupsal Koordinatlar Nedir? (Polar Coordinates)

 • Kartezyen Denklemleri Kutupsal Denklemlere Çevirme

 • Kutupsal Denklemleri Kartezyen Denklemlere Çevirme


 • Kutupsal Koordinatlarda Türev (Derivative with Polar Coordinates)

 • Kutupsal Koordinatlarda Teğet Doğru Denklemi Bulma (Tangent Line with Polar Curves)

 • Kutupsal Koordinatlarda Teğet Doğru Denklemi Bulma Örnek Soru-1

 • Kutupsal Koordinatlarda Teğet Doğru Denklemi Bulma Örnek Soru-2


 • Kardioid Nedir ve Nasıl Çizilir?

 • Çember Belirten Kutupsal Eğrilerin Grafiğini Çizme

 • Kardioid Alanı Hesaplama Örnek Soru-1

 • Kardioid Alanı Hesaplama Örnek Soru-2

 • Kardioid Alanı Hesaplama Örnek Soru-3

 • Kardioid Alanı Hesaplama Örnek Soru-4

 • Kardioid Alanı Hesaplama Örnek Soru-5

 • Kardioid Alanı Hesaplama Örnek Soru-6

 • Kutupsal Eğrilerde Alan Örnek Soru-1


 • Çift Katlı İntegralleri Kutupsal Kordinatlara Dönüştürerek Çözme

 • Merkezi Orjin Olmayan Çember İçin Çift Katlı İntegralde Kutupsal Dönüşüm

 • Çift Katlı İntegralde Kutupsal Koordinatlar Örnek Soru-1

 • Çift Katlı İntegralde Kutupsal Koordinatlar Örnek Soru-2

 • Çift Katlı İntegralde Kutupsal Koordinatlar Örnek Soru-3

 • Çift Katlı İntegralde Kutupsal Koordinatlar Örnek Soru-4

 • Çift Katlı İntegralde Kutupsal Koordinatlar Örnek Soru-5

 • Çift Katlı İntegralde Kutupsal Koordinatlar Örnek Soru-6

 • Çift Katlı İntegralde Kutupsal Koordinatlar Örnek Soru-7

 • Çift Katlı İntegralde Kutupsal Koordinatlar Örnek Soru-8


 • Çift Katlı İntegralde Değişken Değiştirme (Change of Variables in Double Integral)

 • Çift Katlı İntegralde Değişken Değiştirme Örnek Soru-1

 • Çift Katlı İntegralde Değişken Değiştirme Örnek Soru-2

 • Çift Katlı İntegralde Değişken Değiştirme Örnek Soru-3


 • İntegral Alma Bölgesi Elips Olan Çift Katlı İntegralleri Çözme

 • İntegral Alma Bölgesi Elips Olan Çift Katlı İntegralleri Çözme İngilizce Örnek Soru


 • Yoğunluk Fonksiyonundan Çift Katlı İntegral ile Kütle Hesaplama

 • Yoğunluk Fonksiyonundan Çift Katlı İntegral ile Kütle Hesaplama Örnek Soru

 • Yoğunluk Fonksiyonundan Çift Katlı İntegral ile Kütle Hesaplama İngilizce Örnek Soru


 • Yoğunluk Fonksiyonundan Çift Katlı İntegral ile Momentleri Hesaplama

 • Yoğunluk Fonksiyonundan Çift Katlı İntegral ile Momentleri Hesaplama Örnek Soru-1


 • Yoğunluk Fonksiyonundan Çift Katlı İntegral ile Ağırlık Merkezini Bulma

 • Yoğunluk Fonksiyonundan Çift Katlı İntegral ile Ağırlık Merkezini Bulma Örnek Soru-1


 • Homojen Yoğunluk Fonksiyonu Durumunda Çift Katlı İntegral ile Ağırlık Merkezini Bulma


 • Çift Katlı İntegral Örnek Sorular ve Çözümleri


 • Kartezyen Koordinatları Silindirik Koordinatlara Dönüştürme

 • Kartezyen Koordinatlardaki Fonksiyonları Silindirik Koordinatlara Dönüştürme

 • Kartezyen Koordinatları Küresel Koordinatlara Dönüştürme

 • Kartezyen Koordinatlardaki Fonksiyonları Küresel Koordinatlara Dönüştürme

 • Kartezyen, Silindirik ve Küresel Koordinatlar Örnek Soru-1

 • Kartezyen, Silindirik ve Küresel Koordinatlar Örnek Soru-2

 • Kartezyen, Silindirik ve Küresel Koordinatlar Örnek Soru-3

 • Kartezyen, Silindirik ve Küresel Koordinatlar Örnek Soru-4


 • Üç Katlı İntegral Nedir ve Neyi Hesaplar? (Triple Integral)

 • Sınırları Verilmiş Üç Katlı İntegralleri Hesaplama

 • Üç Katlı İntegral Hesaplamada Bilinmesi Gereken Grafik Çizimleri

 • Üç Katlı İntegralde Sınır Belirleme

 • Sonsuz Hacimsel Bölgede Üç Katlı İntegral Hesaplama


 • Üç Katlı İntegralde Silindirik Koordinatlar (Cylindrical Coordinates)

 • Üç Katlı İntegralde Silindirik Koordinatlar Örnek Soru-1

 • Üç Katlı İntegralde Silindirik Koordinatlar Örnek Soru-2

 • Üç Katlı İntegralde Silindirik Koordinatlar Örnek Soru-3


 • Üç Katlı İntegralde Küresel Koordinatlar (Spherical Coordinates)

 • Üç Katlı İntegralde Küresel Koordinatlar Örnek Soru-1

 • Üç Katlı İntegralde Küresel Koordinatlar Örnek Soru-2

 • Üç Katlı İntegralde Küresel Koordinatlar Örnek Soru-3

 • İntegral Alma Bölgesi Tüm Uzay Olan Üç Katlı İntegrali Küresel Koordinatlarda Hesaplama


 • Üç Katlı İntegralde İntegral Alma Sırası Değiştirme

 • Üç Katlı İntegralde İntegral Alma Sırası Değiştirme Örnek Soru-1

 • Üç Katlı İntegralde İntegral Alma Sırası Değiştirme Örnek Soru-2


 • Üç Katlı İntegral ile Yoğunluk Fonksiyonundan Kütle Hesaplama

 • Üç Katlı İntegral ile Yoğunluk Fonksiyonundan Momentleri Hesaplama

 • Üç Katlı İntegral ile Yoğunluk Fonksiyonundan Ağırlık Merkezini Hesaplama


 • Üç Katlı İntegral Örnek Sorular ve Çözümleri


 • Vektör Alanı Nedir? (Vector Fields)

 • Gradyan Vektör Alanı (Gradyan Vector Fields)

 • Çizgi İntegrali (Eğrisel İntegral) Nedir ve Neyi Hesaplar? (Line Integral)

 • Çizgi İntegralde Bilinmesi Gereken Parametrize Etme Kuralları

 • Çizgi İntegral Çeşitleri (Eğrisel İntegraller) (Line Integrals)


 • Yay Uzunluğuna Göre Çizgi İntegrali (Eğrisel İntegral) Hesaplama

 • Yay Uzunluğuna Göre Çizgi İntegrali (Eğrisel İntegral) Örnek Soru-1

 • Yay Uzunluğuna Göre Çizgi İntegrali (Eğrisel İntegral) Örnek Soru-2

 • Yay Uzunluğuna Göre Çizgi İntegrali (Eğrisel İntegral) Örnek Soru-3


 • x, y ve z Eksenlerine Göre Çizgi İntegrali (Eğrisel İntegral) Hesaplama

 • x, y ve z Eksenlerine Göre Çizgi İntegrali (Eğrisel İntegral) Örnek Soru-1

 • x, y ve z Eksenlerine Göre Çizgi İntegrali (Eğrisel İntegral) Örnek Soru-2

 • x, y ve z Eksenlerine Göre Çizgi İntegrali (Eğrisel İntegral) Örnek Soru-3


 • Vektör Alanlarının Çizgi İntegralini (Eğrisel İntegral) Hesaplama

 • Vektör Alanlarının Çizgi İntegrali (Eğrisel İntegral) Örnek Soru-1

 • Vektör Alanlarının Çizgi İntegrali (Eğrisel İntegral) Örnek Soru-2

 • Vektör Alanlarının Çizgi İntegrali (Eğrisel İntegral) Örnek Soru-3


 • Tutarlı (Korumalı) Vektör Alanı (Conservative Vector Field)

 • Tutarlı (Korumalı) Vektör Alanından Potansiyel Fonksiyonu Bulma (Potential Function)

 • Tutarlı (Korumalı) Vektör Alanından Potansiyel Fonksiyonu Bulma Örnek Soru-1

 • Tutarlı (Korumalı) Vektör Alanından Potansiyel Fonksiyonu Bulma Örnek Soru-2

 • Tutarlı (Korumalı) Vektör Alanından Potansiyel Fonksiyonu Bulma Örnek Soru-3


 • Potansiyel Fonksiyon Yardımıyla Çizgi İntegrali (Eğrisel İntegral) Hesaplama

 • Potansiyel Fonksiyon Yardımıyla Çizgi İntegrali (Eğrisel İntegral) Hesaplama Örnek Soru-1

 • Potansiyel Fonksiyon Yardımıyla Çizgi İntegrali (Eğrisel İntegral) Hesaplama Örnek Soru-2


 • Çizgi İntegralde İş Hesaplama (Work in Line Integrals)

 • Çizgi İntegralde İş Hesaplama Örnek Soru-1 (Work in Line Integrals)

 • Çizgi İntegralde İş Hesaplama Örnek Soru-2 (Work in Line Integrals)

 • Çizgi İntegralde İş Hesaplama Örnek Soru-3 (Work in Line Integrals)

 • Çizgi İntegralde İş Hesaplama Örnek Soru-4 (Work in Line Integrals)


 • Green Teoremi (Green's Theorem)

 • Green Teoremi Örnek Soru-1

 • Green Teoremi Örnek Soru-2

 • Green Teoremi Örnek Soru-3

 • Green Teoremi Örnek Soru-4 (İngilizce)

 • Green Teoremi Örnek Soru-5 (İngilizce)

 • Green Teoremi Örnek Soru-6 (İngilizce)


 • Green Teoremi ile Alan Hesaplama (Area with Green's Theorem)

 • Green Teoremi ile Alan Hesaplama Örnek Soru-1 (Area with Green's Theorem)

 • Green Teoremi ile Alan Hesaplama Örnek Soru-2 (Area with Green's Theorem)


 • Yüzey İntegrrallerine Giriş (Surface Integrals)


 • Vektör Alanlarının Curl ve Diverjansını Bulma (Curl and Divergence)

 • Curl ve Diverjans Örnek Soru-1

 • Curl ve Diverjans Örnek Soru-2


 • Yüzey Kavramı Nedir? (Surface)

 • Yüzeylerin Parametrize Edilme Kuralları (Surface Parametrization)

 • Yüzeylerin Parametrize Edilmesi Örnek Soru-1

 • Yüzeylerin Parametrize Edilmesi Örnek Soru-2

 • Yüzeylerin Parametrize Edilmesi Örnek Soru-3

 • Yüzeylerin Parametrize Edilmesi Örnek Soru-4

 • Parametrik Yüzey Gösteriminden Kartezyen Yüzey Denklemine Dönme

 • Parametrik Yüzeylere Teğet Düzlem Denklemini Bulma


 • Çift Katlı İntegral Kullanarak Yüzey Alanı Hesaplama

 • Çift Katlı İntegral Kullanarak Yüzey Alanı Hesaplama Örnek Soru-1

 • Çift Katlı İntegral Kullanarak Yüzey Alanı Hesaplama Örnek Soru-2


 • Çok Değişkenli Fonksiyonların Yüzey İntegrali (Surface Integrals)

 • Çok Değişkenli Fonksiyonların Yüzey İntegrali Örnek Soru-1

 • Çok Değişkenli Fonksiyonların Yüzey İntegrali Örnek Soru-2

 • Çok Değişkenli Fonksiyonların Yüzey İntegrali Örnek Soru-3


 • Vektör Alanlarının Yüzey İntegrali (Surface Integral of Vector Fields)


 • Stokes Teoremi (Stokes' Theorem)

 • Stokes Teoremi Örnek Soru-1 (Stokes' Theorem)

 • Stokes Teoremi Örnek Soru-2 (Stokes' Theorem)


 • Diverjans Teoremi (Gauss Divergence Theorem)

 • Diverjans Teoremi Örnek Soru-1 (Gauss Divergence Theorem)

 • Diverjans Teoremi Örnek Soru-2 (Gauss Divergence Theorem)

 • Diverjans Teoremi Örnek Soru-3 (Gauss Divergence Theorem)

 • Diverjans Teoremi Örnek Soru-4 (İTÜ Final Sınav Sorusu)


 • Final Sınav Örneği-1 (İngilizce)


 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-1

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-2

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-3

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-4

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-5

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-6

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-7

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-8

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-9

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-10

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-11

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-12

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-13

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-14

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-15

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-16

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-17

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-18

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-19

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-20

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-21

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-22

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-23

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-24

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-25

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-26

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-27

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-28

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-29

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-30

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-31

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-32

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-33

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-34

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-35

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-36

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-37

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-38

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-39

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-40

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-41

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-42

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-43

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-44

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-45

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-46

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-47

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-48

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-49

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-50

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-51

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-52

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-53

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-54

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-55

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-56

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-57

 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular-58
 • matematik özel ders videoları