Anasayfa Hakkımızda Kadromuz İletişim
Calculus-1 Konu Anlatım ve Soru Çözüm Videoları


 • Calculus Dersinde Lise Yıllarından Bilinmesi Gereken Konular


 • Calculus Dersi İçin Bilinmesi Gerekli Analitik Geometri Videoları


 • Calculus Dersi İçin Bilinmesi Gerekli Trigonometri Videoları


 • Calculus Dersi İçin Bilinmesi Gerekli Logaritma Videoları


 • Calculus Dersi İçin Bilinmesi Gerekli Çarpanlara Ayırma Videoları


 • Calculus Dersi İçin Bilinmesi Gerekli Eşitsizlikler Videoları


 • Calculus Dersi İçin Bilinmesi Gerekli Fonksiyon Videoları


 • Tanım Kümesi (Domain) ve Görüntü Kümesi (Range) Bulma Videoları


 • Öteleme ile Fonksiyon Grafiği Çizme (Vertical-Horizontal Shifts)


 • İşaret Fonksiyonu (Signum Function)


 • Tam Değer Fonksiyonu (Greatest Integer Function)


 • Limit Konu Anlatım ve Soru Çözüm Videoları


 • Süreklilik Konu Anlatım ve Soru Çözüm Videoları


 • Ara Değer Teoremi Konu Anlatım ve Soru Çözüm Videoları


 • Bir Noktada Türev Olma Şartları Konu Anlatım ve Soru Çözüm Videoları


 • Türevin Tanım Kuralları Konu Anlatım ve Soru Çözüm Videoları


 • Türev Kuralları Konu Anlatım ve Soru Çözüm Videoları


 • Vize Sınav Örneği-1

 • Vize Sınav Örneği-2

 • Vize Sınav Örneği-3

 • Vize Sınav Örneği-4


 • Rolle's Teoremi ve Ortalama Değer Teoremi (Rolle's Theorem and Mean Value Theorem)


 • Türev Uygulamaları : Teğetin Eğimi ve Denklemi (Tangent Line)


 • Türev Uygulamaları : Lineer Yaklaşım (Linear Approximation)(Linearization)


 • Türev Uygulamaları : L'hospital Kuralı (L'hospital Rule)


 • Türev Uygulamaları : 1. ve 2. Türevin Yorumu (First and Second Derivative Applications)


 • Türev Uygulamaları : Optimizasyon Problemleri (Maksimum ve Minimum Problemleri)


 • Türev Uygulamaları : Değişim Oranı (Hızı) (Related Rates)


 • Asimptot Kavramı (Asymptotes)


 • Türev Uygulamaları : Türev Kullanarak Fonksiyon Grafiği Çizme


 • Belirsiz İntegral : İntegral Alma Kuralları ve Yöntemleri


 • Belirli İntegral (Definite Integral) ve Özellikleri


 • Hiperbolik Fonksiyonlar (Hyperbolic Function)


 • Riemann Toplamı (Riemann Sum)


 • İntegralde Alan


 • İntegralde Hacim (Disk, Washer ve Shell Metodu)


 • Genelleştirilmiş İntegraller (Improper Integrals)


 • Yay Uzunluğu Bulma (Arc Length)


 • Yüzey Alanı Hesaplama (Surface Area)


 • İntegral ile Ortalama Değer Hesaplama (Average Value)


 • Kartezyen, Parametrik ve Kutupsal Denklemler Arası Dönüşümler


 • Kutupsal Koordinatlarda Türev ve Teğetin Denklemi


 • İntegral ile Alanların Ağırlık Merkezini Bulma (Centroid of Areas)


 • Kardioid Nedir ve Nasıl Çizilir?

 • Çember Belirten Kutupsal Eğrilerin Grafiğini Çizme

 • Kardioid Alanı Hesaplama Örnek Soru-1

 • Kardioid Alanı Hesaplama Örnek Soru-2

 • Kardioid Alanı Hesaplama Örnek Soru-3

 • Kardioid Alanı Hesaplama Örnek Soru-4

 • Kardioid Alanı Hesaplama Örnek Soru-5

 • Kardioid Alanı Hesaplama Örnek Soru-6

 • Kutupsal Eğrilerde Alan Örnek Soru-1


 • Vize ve Finalde Çıkabilecek Sorular


 • Vize ve Finalde Çıkmış İntegral Soruları


 • Final Sınav Örneği-1

 • Final Sınav Örneği-2

 • Final Sınav Örneği-3

 • Final Sınav Örneği-4

 • matematik özel ders videoları